02.10.2017

Opintojen ajoitus, Nanotieteiden kandidaattiohjelmassa, pääaine solu- ja molekyylibiologia

 

 
 

           1. syksy

Pakollisia kursseja:

 • BIOP303 Solun elämä, 5 op
 • BIOP301 Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op
 • FYSP101 F1: Mekaniikan perusosa, 5 op
  (samanaikaisesti FYSP111: kanssa)
 • FYSP111 M1 Derivointi ja integrointi, 3 op
 • KEMP111 Kemian perusteet 1 (Yleinen kemia), 5 op
 • KEMP112 Kemian perusteet 2 (Yleinen kemia), 5 op
 • SMBP900 HOPS, 1 op
 • Viestintäkurssi, 2 op 

                     1. kevät

Pakollisia kursseja:

 • BIOP501 Biokemian työtavat, 3 op
 • KEMP113 Kemian perusteet 3 (Epäorgaaninen kemia), 5 op
 • KEMP114 Kemian perusteet 4 (Orgaaninen kemia), 6 op
 • SMBA101 Solubiologian perusteet, 6 op
 • SMBA109 Mikroskopian perusteet, 1 op
 • SMBP802 Nanotiede ja -teknologia, 2 op
 • FYSP113 Differentiaaliyhtälöt, 3 op
 • 1 Vieras kieli, 2 op (XENM001 integroitu Solubiologian perusteet kanssa)

Valinnaisia kursseja:

 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op
 • FYSP101 F1: Mekaniikan perusosa, 5 op (samanaikaisesti FYSP111: kanssa), jos ei ole suor. syksyllä
 • FYSP111 M1 Derivointi ja integrointi, 3 op, jos ei ole suor. syksyllä

2. syksy

2. kevät

Pakollisia kursseja:

 • EKOA501 Genetiikan perusteet, 4 op
 • SMBA301 Moderni molekyylibiologia, 2 op
 • SMBA302 Mikrobiologian perusteet, 3 op
 • SMBA502 Solun kemia, 4 op
 • SMBA510 Biomolekyylien puhdistusmenetelmät, 5 op
 • SMBA512 Solun aineenvaihduntareitit, 6 op
 • KEMA200 Johdatus laboratoriotöihin, 4 op
 • FYSP102 F2: Mekaniikan jatko-osa, 5 op
 • FYSP103 F3 Termodynamiikka ja optiikka, 5 op

Valinnaisia kursseja:

 •  SMBA-kursseja
 • FYSP112 M2: Vektorit ja kompleksiluvut 3 op (samanaikaisesti FYSP102:n kanssa)

Pakollisia kursseja:

 • BIOA126 Solu- ja molekyylibiologian ja biokemian laboratoriotyökurssi, 3 op
 • SMBA111 Proteiinien rakenne ja toiminta, 4 op
 • SMBA301 Moderni Molekyylibiologia, 2 op
 • SMBA303 Rakennebioinformatiikka, 4 op
 • SMBA310 Virologian perusteet, 3 op
 • SMBA812 Nanotieteiden laboratoriotyöt: Molekulaariset vuorovaikutukset, 6 op
 • FYSP104 F4 Sähköopin perusteet, 5 op

Valinnaisia kursseja:

 • KEMA282 Orgaaninen kemia, osa 1, 5 op (tai vaihtoehtoisesti KEMA225, 3. syksy)
 • FYSP110 M7 Fysiikan kokeelliset menetelmät, 3 op

3. syksy

3. kevät

Pakollisia kursseja:

 • SMBA124 Solubiologian harjoitustyöt, 7 op
 • SMBA901 Kandidaattitutkielma, 7 op
 • SMBA902 Kypsyysnäyte -
 • SMBA910 Kandidaattiseminaari, 1 op
 • Toinen kotimainen kieli, 2 op
 • FYSP106 F6: Moderni fysiikka, 5 op

Valinnaisia kursseja:

 • SMBS116 Mikrobigenetiikka, 4 op, SMBA-kursseja
 • KEMA224 Fysikaalinen kemia 2, 4 op (tai vaihtoehtoisesti KEMA282, 2. kevät)


Sivuaineopintoja tai opiskelijavaihto tai kansainvälistymisopinnot omassa yliopistossa tai syventäviä kursseja, jos kansainvälistymisjakso suoritetaan vasta maisterivaiheessa

Opintoja on oltava yhteensä 180 op