12.01.2018

Opintojen ajoitus, solu- ja molekyylibiologia

Opintojen ohjeellinen ajoitus solu- ja molekyylibiologian tutkinto-ohjelmassa opiskeleville.
 

Solu- ja molekyylibiologian opintojen ajoitusaikataulu 2015-2018

Kandidaattiopinnot

1. syksy

1. kevät

 • BIOP301 Elämän perusedellytyksen maapallolla, 5 op
 • BIOP302 Vesi ja vesistöt, 5 op
 • BIOP303 Solun elämä, 5 op
 • KEMP111 Kemian perusteet 1, 5 op
 • SMBP900 HOPS, 1 op
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op
 • Viestintäkurssi, 2 op 

  Pakollisia opintoja yhteensä 29 op
 • BIOP304 Luonnon monimuotoisuus, 5 op
 • BIOP305 Ihminen ja ympäristö, 5 op
 • BIOP201 Tieteen etiikka 2 op
 • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 3 op (2-4 op)
 • KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia), 6 op
 • SMBA101 Solubiologian perusteet, 6 op
 • SMBA109 Mikroskopian perusteet, 1 op
 • I vieras kieli, 2 op (XENM001 integroitu Solubiologian perusteet kanssa)
 • SMBP501 Biokemian työtavat 3 op 

  Pakollisia opintoja yhteensä 32 op

2. syksy

2. kevät

 • EKOA501 Genetiikan perusteet, 4 op
 • SMBA302 Mikrobiologian perusteet, 3 op
 • SMBA502 Solun kemia, 4 op
 • SMBA510 Biomolekyylien puhdistusmenetelmät 5 op 
 • SMBA512 Solun aineenvaihduntareitit 6 op (2015-2016)

  Valinnaisia tai sivuaineopintoja 
 • Esimerkiksi KEMP112 Kemian perusteet 2, 5 op tai
  KEMP115 Kemian perusteet 5, 5 op
 • SMBA501 Solun fysiikka, 3 op
 • SMBA111 Proteiinien rakenne ja toiminta, 4 op
 • SMBA110 Biomolekyylien rakenne, 2 op
 • SMBA301 Moderni molekyylibiologia, 2 op
 • SMBA511 Biokemian työkurssi: entsyymit 5 op
 • SMBA512 Solun aineenvaihduntareitit 6 op (2016-2017)
 • SMBA303 Rakennebioinformatiikka, 3 op
 • SMBA310 Virologian perusteet, 3 op


Valinnaisia tai sivuaineopintoja 

 • Esimerkiksi SMBA113 Johdatus astrobiologiaan 2 op

3. syksy

3. kevät

 • SMBA123 Molekyylibiologian harjoitustyöt, 6 op
 • SMBA124 Solubiologian harjoitustyöt, 7 op
 • SMBA107 Solu- ja molekyylibiologian kirjatentti 6 op*
 • SMBA901 Kandidaattitutkielma, 7 op*
 • SMBA902 Kypsyysnäyte - 0
 • SMBA910 Kandidaattiseminaari, 1 op* 1
 • Toinen kotimainen kieli, 2 op 

  Valinnaisia tai sivuaineopintoja 
 • Sivuaineopintoja tai opiskelijavaihto tai kansainvälistymisopinnot omassa yliopistossa

 Maisteriopinnot

 Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehtäessä kannattaa huomioida, että joitakin opintojaksoja järjestetään vain joka toinen vuosi. Valinnaisia opintoja on 35 opintopistettä. Ne voivat koostua pääaineen syventävistä opinnoista tai muiden oppiaineiden jaksoista (esimerkiksi evoluutiogenetiikan opinnoista) tai molemmista. Osasto suosittelee sivuainekokonaisuutta, joka on vähintään 25 opintopistettä tai LuK-sivuaineen täydentämistä aineopintokokonaisuudeksi (25 op + 35 op).

Sopiva aika henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiselle on kolmannen vuoden keväällä tai neljännen vuoden syksyllä. Alla ajoitusmalli, jota voidaan käyttää apuna opintosuunnitelmaa tehtäessä. Katso myös sivut

                             4. vuosi

 • SMBS101 Kemialliset menetelmät biologiassa, 4 op
 • SMBS501 Molekyylibiologian jatkokurssi, 4 op
 • SMBS900 HOPS, 1 op
 • Valinnaisia luentokursseja, vähintään 12 op seuraavista
  - FYSA265 Johdatus pehmeän aineen fysiikkaan, 5 op
  - FYSA270 Biologinen fysiikka, 5 op
  - SMBS110 Bioinnovaatiot ja liiketoiminta, 4 op
  - SMBS111 Virus-solu vuorovaikutus, 4 op
  - SMBS112 Virologian jatkokurssi, 4 op
  - SMBS113 Solun tarttumisreseptorit, 4 op
  - SMBS114 Solun kalvoliikenne ja sen säätely, 4 op
  - SMBS115 Fundamentals of immunology, 4 op
 • Valinnaisia harjoitustyökursseja, vähintään 12 op seuraavista   
  - SMBS502 Elektronimikroskopian laboratoriokurssi, 6 op
  - SMBS503 Valomikroskopian syventävä laboratoriokurssi, 4 op
  - SMBS504 Bakteeri- ja virusgenetiikan laboratoriokurssi, 4 op
  - SMBS505 Proteiinien puhdistus ja kiteytys laboratoriokurssi, 4 op
  - SMBS506 Kemiallisen biologian harjoitustyöt, 4 op
  - SMBS509 Proteiinimallitus, 4 op
  - SMBS510 Tietokoneavusteinen lääkeainesuunnittelu, 4 op    
 • Valinnaisia opintoja tai kansainvälistymisjakso, 27 op (Suositellaan sivuainekokonaisuutta vähintään 25 op tai LuK-sivuaineen täydentämistä aineopintokokonaisuudeksi 25 op + 35 op).
  6o op yhteensä

4.  kesä

 • SMBS801 Työharjoittelu, 3 op

5. vuosi

 

SMBS700 Loppukuulustelu, 6 op
SMBS701 Tutkielmaan liittyvä kirjatentti, 6 op
SMBS901 Pro gradu -tutkielma, 30 op
SMBS902 Kypsyysnäyte, -
SMBS910 Maisteriseminaari, 2 op
SMBS914 Työelämään orientoituminen, 2 op
Valinnaisia SMBS-opintoja, 3 op
Valinnaisia opintoja (ks. 4. vuoden suositus), 8 op


57 op yhteensä