24.01.2019

Opintojen ohjeellinen ajoitus

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on laatinut opintojen ajoittamisesta ohjeellisia malleja, jotka auttavat opiskelijaa opintojen suunnittelussa.
Ajoitus


Opintojen ohjeellisia ajoitusmalleja noudattamalla on mahdollista suorittaa tutkinto tavoiteajassa. Ajoituksen yksityiskohdista keskustellaan HOPS-ohjauksessa.