Ohjeellinen opintojen ajoitus sekä kurssien välisiä riippuvuuksia (OPS 2017–2020) Johdatus matemaattiseen analyysiin -kursseilla aloittaville (nopea eteneminen)