Ohjeellinen opintojen ajoitus sekä kurssien välisiä riippuvuuksia (OPS 2017-2020) Johdatus matemaattiseen analyysiin -kursseilla aloittaville, matematiikan aineenopettajalinja (nopea eteneminen)