Solu- ja molekyylibiologian opintojen ajoitusaikataulu 2015-2018