Ohjeellinen opintojen ajoitus tilastotiede 2017 - 2020