02.10.2017

Ympäristötieteen ja -teknologian opintojen ajoitus

1. syksy

1. kevät

 

 • BIOP301 Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op 
 • BIOP302 Vesi ja vesistöt, 5 op
 • BIOP303 Solun elämä, 5 op
 • KEMP111 Kemian perusteet 1,  5 op
 • KEMP112 Kemian perusteet 2, 5 op
 • YMPP900 HOPS, 1 op
 • TILP150Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op

yhteensä 32 op

Lisäksi voi suorittaa seuraavat opintojaksot, jos lukujärjestykseen mahtuu):

 • KEMPP115 Kemian perusteet 5, 4 op
 • YMPP115 Ympäristöfysiikka, 4 op
 • BIOP304 Luonnon monimuotoisuus, 5 op
 • BIOP305 Ihminen ja ympäristö, 5 op
 • YMPP125 Ympäristökemian ja toksikologian perusteet, 4 op
 • KEMP113 Kemian perusteet 3, 5 op
 • KEMPp114 Kemian perusteet 4, 5 op

yhteensä 25 op

 • BIOP201 Tieteen etiikka 2 op
 • valinnaisia 2 op

Lisäksi voi suorittaa seuraavat opintojaksot, jos lukujärjestykseen mahtuu):

 • BIOP201 Tieteen etiikka, 2 op
 • YMPP152 Ilmansuojelu ja melu, 4 op

 

 

2. syksy

2. kevät

2. kesä

 • BIOA501 Ympäristöekologia ja ekologisten vaikutusten arviointi, 5 op
 • YMPP115 Ympäristöfysiikka, 4 op (ellei 1 lv.)
 • YMPA201 Ympäristöteknologian perusteet, 5 op
 • YMPA202 Energiateknologian perusteet, 4 op
 • YMPA238 Kokeellisen ja yht.kunnallisen ymp.tutkimuksen tilastolliset menetelmät, 5 op
 • YMPA253 Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto, 3 op
 • KEMP115 Kemian perusteet 5, 4 op (ellei 1. lv.)

yhteensä 30 op

Lisäksi:
+ Sivuaineopinnot
+Viestintä ja kieliopinnot
+Valinnaiset opinnot

 

 • YMPP152 Ilmansuojelu ja melu, 4 op (ellei 1 lv.)
 • YMPA206 Ympäristömittausten laboratoriotyötavat, 5 op
 • YMPA209 Ilmasto- ja globaalimuutos, 4 op
 • YMPA213 Vesihuollon perusteet, 4 op
 • YMPA225 Ekotoksikologian ja riskiarvioinnin perusteet, 5 op
 • YMPA260 Jätehuoltotekniikka, 4 op
 • BIOP201 Tieteen etiikka, 2 op (ellei 1. lv.)

Seuraavista lajintuntemuskurseista valitaan 2 op:

 • BIOA121 Lajintuntemus; Selkärangattomat, peruskurssi, 1 op ja/tai
 • BIOA122 Lajintuntemus: Selkärankaiset, peruskurssi, 1 op
 • BIOA120 Lajintuntemus: Kasvit, peruskurssi, 2 op

yhteensä 30

Lisäksi: 
+ Sivuaineopinnot 
+Viestintä ja kieliopinnot 
+Valinnaiset opinnot

 

YMPA220 Ympäristötieteiden kenttäkurssi, 4 op

3. syksy

3. kevät

 3. kesä

 • YMPA905 Kandidaattiseminaari, 3 op

Lisäksi: 
+ Sivuaineopinnot 
+ Viestintä ja kieliopinnot 
+ Valinnaiset opinnot

 • YMPA901 Kandidaattitutkielma, 7 op
 • YMPA902 Kypsyysnäyte, 0 op

Lisäksi: 
+ Sivuaineopinnot 
+ Viestintä ja kieliopinnot 
+ Valinnaiset opinnot
+ Vaihto-opinnot