08.03.2018

Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelu ja ajoittaminen, aikaisempien opintojen ja aiemman osaamisen hyväksiluku. Esteetön opiskelu.

Ismi.jpg

Prof. Michael Cowling at the conference "Subriemannian Geometry and Beyond"

 

 

Opintojen ohjaus ja suunnittelu matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Ohjauksella autetaan ja tuetaan opiskelijaa suunnittelemaan omaa opiskeluaan heti opintojen alusta lähtien.
Tavoitteena on myös saada opiskelu sujumaan alusta lähtien niin, että opiskelija osaa hakeutua oikeille kursseille oikeaan aikaan ja että hänen opintonsa muodostavat työelämään sopivan kokonaisuuden.

Opintojen suunnittelu lähtee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisesta. Suunnitelman toteutumista kannattaa tarkkailla lukukausittain. Opintosuunnitelman tekemistä helpottaa laitosten laatima opintojen ohjeellinen ajoitussuunnitelma. Suunnitelman pohjana ovat myös mahdolliset aiemmat opinnot tai aiempi osaaminen, jota tapauksesta riippuen voidaan hyväksilukea tutkintoon liitettäväksi. Opiskelijan kannattaa aktiivisesti etsiä mahdollisuuksia rakentaa omannäköisensä opintopolku. Eräs mahdollisuus laajentaa tutkintoa ovat Joustavan Opinto-Oikeuden (JOO) avulla suomalaisissa yliopistoissa suoritettavat opinnot.

Opintojen suunnittelun ja ohjauksen avulla opiskelusta voidaan tehdä mahdollisimman esteetöntä.