10.12.2018

Fysiikan opintoihin sisällytettävä työharjoittelu

Harjoittelun yhteydessä tehdään tavallisesti opinnäytetöitä, erityisesti erikoistyötä ja/tai pro gradu -tutkielmaa. Laitoksen tukemiin harjoittelupaikkoihin haetaan tammi-helmikuussa. Opintopisteiden saaminen edellyttää, että harjoittelija on asettanut työharjoittelulle henkilökohtaiset osaamistavoitteet, pitänyt harjoittelupäiväkirjaa ja kirjoittanut työharjoittelusta raportin. Opintopisteet määräytyvät työharjoittelun keston perusteella siten, että kuukausi harjoittelussa vastaa 5 opintopistettä. Syventävien opintojen pääaineopintoihin voi sisällyttää 5 op työharjoittelua ja valinnaisiin opintoihin tämän määrän ylittävät opintopisteet kuitenkin enintään 10 op.

Harjoittelupaikat

Harjoittelupaikkoja myönnetään opiskelijoille, joilla on kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot suoritettuina harjoittelun alkuun mennessä. Etusija on niillä opiskelijoilla, jotka eivät aiemmin ole saaneet vastaavia paikkoja ja joilla pro gradu -tutkielman teko on ajankohtaista.

Harjoitteluaika voi vaihdella 1 kuukaudesta 3 kuukauteen. Toiveena on, että mahdollisimman moni opiskelija hakee laitoksen tarjoamien paikkojen lisäksi itselleen harjoittelupaikkaa itsenäisesti laitoksen tuesta riippumatta. Laitos tukee myös annettujen resurssien puitteissa opiskelijoiden itse etsimiä/hankkimia harjoittelupaikkoja. Harjoittelu ei ole sidottu kesäaikaan.

Opiskelijoita palkataan myös laitoksen tutkimusprojekteihin projektivaroin.

Palkkaus

Harjoittelijalle maksettava palkka on 1250-1400  €/kk riippuen suoritettujen maisteriopintojen laajuudesta. Harjoittelijalle ei makseta lomakorvauksia, vaan loma on pidettävä lomana harjoitteluaikana. Jos kyseessä on puhdas opinnäytetyön tekeminen, opiskelijalle maksettava korvaus voi vaihtoehtoisesti olla veroton apuraha (1150 €/kk).

Hakeminen

Haku laitoksen harjoittelupaikkoihin ja laitoksen välittämiin paikkoihin päättyy 17.2.2019. Paikkoihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon liitetään oma hakemuskirje sekä CV. CERNin, GSI:n jne. paikkoihin on omat haut ja aikataulut.

Lisätietoja harjoittelusta ja harjoittelupaikoista antavat fysiikan laitoksen koulutussuunnittelija Minttu Haapaniemi ja työpaikkojen yhdyshenkilöt.