09.01.2019

Fysiikan opintoihin sisällytettävä työharjoittelu

Harjoittelun yhteydessä tehdään tavallisesti opinnäytetöitä, erityisesti erikoistyötä ja/tai pro gradu -tutkielmaa. Harjoittelupaikkoihin haetaan pääsääntöisesti tammi-helmikuussa. Opintopisteiden saaminen edellyttää, että harjoittelija on asettanut työharjoittelulle henkilökohtaiset osaamistavoitteet, pitänyt harjoittelupäiväkirjaa ja kirjoittanut työharjoittelusta raportin. Opintopisteet määräytyvät työharjoittelun keston perusteella siten, että kuukausi harjoittelussa vastaa 5 opintopistettä. Syventävien opintojen pääaineopintoihin voi sisällyttää 5 op työharjoittelua ja valinnaisiin opintoihin tämän määrän ylittävät opintopisteet kuitenkin enintään 10 op.

Harjoittelupaikat

Laitoksen harjoittelupaikkoja tutkimusryhmissä ja harjoittelutukea ulkopuolisiin paikkoihin myönnetään opiskelijoille, joilla on kandidaatin tutkinto suoritettuna harjoittelun alkuun mennessä. Etusija on niillä opiskelijoilla, jotka eivät aiemmin ole saaneet vastaavia paikkoja ja joilla pro gradu -tutkielman teko on ajankohtaista.

Laitoksen ulkopuolisissa paikoissa on jokaisessa omat takarajansa, ensimmäiset jo tammikuun lopussa. Haku laitoksen harjoittelutukeen ulkopuolisiin paikkoihin ja harjoittelupaikkoihin fysiikan laitoksen tutkimusryhmissä päättyy 10.2.2019. 

Harjoittelutuki

Monet korkeakouluharjoittelijoita palkkaavat työnantajat pitävät korkeakoulun myöntämää harjoittelutukea etuna haussa. Fysiikan laitoksen perustutkinto-opiskelijoiden, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon, on mahdollista saada laitokselta työharjoittelutukea. Harjoittelutuki on yhden kuukauden palkka (1400€), jolloin työnantaja maksaa muiden kuukausien palkan. Harjoittelutuesta tulee sopia fysiikan laitoksella ennen työpaikan hakemista, koska harjoittelutukea on rajoitettu määrä. Tukea voi saada fysiikan alan työharjoitteluun yliopiston ulkopuolisella työnantajalla, ja laitoksen myöntämää harjoittelutukea voi käyttää vain kerran opintojen aikana. Harjoittelutuet myönnetään helmikuun puolivälissä ja opiskelija saa tuesta tiedon sekä päätöksen, jonka voi työpaikkaa hakiessaan esittää työnantajalle. Tuet jaetaan seuraavilla kriteereillä:

  • kandidaatin tutkinto suoritettu tavoiteajassa
  • suoritettujen opintopisteiden määrä
  • opintomenestys 

Kuluvalle vuodelle (esim. vuodelle 2019)  tarkoitettu raha tulee käyttää saman vuoden aikana, ja jos raha jää käyttämättä se voidaan jakaa uudelleen. Jos rahoitusta jää ensimmäisen vaiheen hakukierroksen jälkeen riittävästi, tuki jää jatkuvaan hakuun. 

Palkkaus

Laitoksella harjoittelijalle maksettava palkka on 1250-1400 €/kk riippuen suoritettujen maisteriopintojen laajuudesta. Harjoittelijalle ei makseta lomakorvauksia, vaan loma on pidettävä lomana harjoitteluaikana. Jos kyseessä on puhdas opinnäytetyön tekeminen, opiskelijalle maksettava korvaus voi vaihtoehtoisesti olla veroton apuraha (1150 €/kk). Laitoksen ulkopuolisissa paikoissa palkka voi olla korkeampi. 

Lisätietoja

Lisätietoja harjoittelusta ja harjoittelupaikoista antavat fysiikan laitoksen koulutussuunnittelija Minttu Haapaniemi ja työpaikkojen yhdyshenkilöt.