02.05.2018

Harjoittelu

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa opintoihin voi sisällyttää harjoittelujakson.
Harjoittelu

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden harjoittelu

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa harjoittelua voi tehdä osana kandidaatti- ja/tai maisteriopintoja. Harjoittelusta tulee aina sopia ko. harjoittelun vastuuopettajan kanssa ennen harjoittelun alkamista.

Opiskelijoiden työharjoittelu laitoksilla:

Harjoittelupaikat

Työnantajat voivat tarjota Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ympärivuotisesti.

Harjoittelu ulkomailla

Opiskelija voi hankkia kansainvälisiä valmiuksia suorittamalla opintoihin sisällytettävän harjoittelun myös ulkomailla. Opiskelija voi hankkia harjoittelupaikan joko alan yrityksestä Euroopassa tai sen ulkopuolella, tai suorittaa harjoittelun vaikkapa partneriyliopiston kansainvälisten asioiden toimistossa - mahdollisuudet ovat monet! Harjoittelusta maksetaan yleensä palkkaa, jonka lisäksi siihen on tarjolla monenlaista apurahaa.

Lisätietoa työnhakuun Jyväskylän yliopiston työelämäpalveluista.