27.02.2018

Kemian laitoksen harjoittelutuki

Kemian laitos tukee opiskelijoidensa harjoittelua lukuvuoden aikana.

Kemian laitoksen perustutkinto-opiskelijoiden, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon, on mahdollista saada laitokselta työharjoittelutukea. Harjoittelutuki on yhden kuukauden palkka (1300e), jolloin työnantaja maksaa muiden kuukausien palkan. Harjoittelutuesta tulee sopia kemian laitoksella ennen työpaikan hakemista, koska harjoittelutukea on rajoitettu määrä. Harjoittelutuki on tarkoitettu käytettäväksi opintojen aikana, ja työharjoittelusta voi myös saada opintopisteitä. Tukea voi saada kemian alan työharjoitteluun yliopiston ulkopuolisella työnantajalla, ja laitoksen myöntämää harjoittelutukea voi käyttää vain kerran opintojen aikana. 

Hakuaika laitoksen vuoden 2018 harjoittelutukeen on päättynyt.

Harjoittelutuet myönnetään helmikuun lopulla ja opiskelija saa tuesta tiedon sekä päätöksen, jonka voi työpaikkaa hakiessaan esittää työnantajalle. Tuet jaetaan seuraavilla kriteereillä:

  • kandidaatin tutkinto suoritettu tavoiteajassa
  • suoritettujen opintopisteiden määrä
  • opintomenestys

Kuluvalle vuodelle (esim. vuodelle 2018)  tarkoitettu raha tulee käyttää saman vuoden aikana, ja jos raha jää käyttämättä se voidaan jakaa uudelleen. Jos rahoitusta jää ensimmäisen vaiheen hakukierroksen jälkeen riittävästi, tuki jää jatkuvaan hakuun.

Lisätietoa kemian laitoksen harjoittelutuesta saa koulutussuunnittelija Teija Tatilta.