26.04.2019

Kesän opetus matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

kesaopetus_kesa.jpg

Kesäopetus 2019 

Muistathan tarkistaa kurssin alkamisajat aina kurssin www-sivulta tai KORPIsta. Voit saada opintotukea kesäajalle, jos suoritat kesällä tutkintoosi kuuluvia opintoja päätoimisesti. Lue lisää täältä.


Biologia ja ympäristötiede

 • ENVS1130 Environmental risk perception and communication, 3 op, Online Course (Korppi)
 • BENS5059 Koe-eläinkurssi, 5 op (Korppi)
 • BENS7002  Towards Sustainable Development Goals: the Nexus of Water, Food and Energy,
  “Nexus”, 3 op [Korppi] (JSS29) *)

Jyväskylän kansainvälisessä kesäkoulussa (JSS) on tarjolla myös muita bio- ja ympäristötieteiden alan kursseja. Bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoille (pohjatietovaatimus vähintään kandidaatin tutkinto) sopiva kurssi on:

 • NANS7003 Biomineralization and Biological Materials, 1 op [Korppi] (JSS29) *)

 Jos opiskelijalla on riittävät tiedot ympäristötieteestä:

 • KEMV1192 Validation of Analytical Method and Evaluation of Measurement Uncertainty [Korppi] 2 op (JSS29) *)

*) Merkintä (JSS29) tarkoittaa, että opintojakso luennoidaan Jyväskylän kansainvälisessä kesäkoulussa. Opiskelijan on syytä huomioida kesäkoulun kurssien mahdolliset lähtötietovaatimukset.

Kesäkauden tentit: 10.6., 1.7. ja 5.8.2019. Tentit ovat maanantaisin klo 12-16 Agorassa (Ag Audit 1). Kesän tenttien ilmoittautumisaika päättyy 3.6.2019 klo 9.15. Lisätietoja bio- ja ympäristötieteen laitoksen tenteistä.


Fysiikka

 • FYSA1180 Arkipäivän fysiikkaa, 2 - 4 op (Korppi)
 • FYSA2075 Tähtitieteen perusteet, 5 op (Korppi)
 • FYSS6380 CAD-kurssi, 2 op (Korppi)
 • FYSS8330 Osallistuminen fysiikan alan opetusta käsittelevään seminaariin, 2 op. Aineenopettajaopiskelijoille. (Korppi)
 • FYSS3471 Nuclear Models and Nuclear Data  - Bridging the Gap, 2 op (Korppi)
 • FYSJ5101 Spin Qubits in Solid-state: Introduction, Implementation and Operation, 2 op [Korppi] (JSS29) *)

*) Merkintä (JSS29) tarkoittaa, että opintojakso luennoidaan Jyväskylän kansainvälisessä kesäkoulussa. Opiskelijan on syytä huomioida kesäkoulun kurssien mahdolliset lähtötietovaatimukset.


Kemia

 • KEMP1150 Kemian perusteet 5, 2 op,  verkkokurssi (Korppi)
 • KEMP1160 Biologinen kemia 1, 2 op, verkkokurssi (Korppi)
 • KEMS710 Kokeellisen kemian kenttäkurssi, 5 op (Korppi) 
 • KEMS707 International Course of Chemistry Teacher Education, 2 op (Korppi)
 • KEMS714 Kemian opettajankoulutuksen kansainvälinen kurssi, osa 2, 3 op (Korppi)
 • KEMV1190 Synthetic Photochemistry and Photocatalysis, 2 op [Korppi] (JSS29) *)
 • KEMV1191 Electroorganic Synthesis, 2 op [Korppi] (JSS29) *)
 • KEMV1192 Validation of Analytical Method and Evaluation of Measurement
  Uncertainty, 2 op [Korppi] (JSS29) *)

Näiden lisäksi nanotieteen opinnoista kemian opiskelijoille sopivia kursseja ovat:

 • NANS7003 Biomineralization and Biological Materials, 1 op [Korppi] (JSS29) *)
 • NANS7004 Methods for the Characterization of Supramolecular Complexes, 2 op [Korppi] (JSS29) *)

*) Merkintä (JSS29) tarkoittaa, että opintojakso luennoidaan Jyväskylän kansainvälisessä kesäkoulussa. Opiskelijan on syytä huomioida kesäkoulun kurssien mahdolliset lähtötietovaatimukset.

Kemian laitoksen kesä-elokuun tentit ovat maanantaisin 10.6., 1.7. ja 5.8. Kesän tentit ovat klo 12-16 Agoran Auditorio 1 -salissa, ja niihin ilmoittaudutaan viimeistään 4.6.2019.  Lisätietoja kemian laitoksen tenteistä.


Matematiikka ja tilastotiede

 • MATA200 Kompleksilaskenta, 5 op (Korppi)
 • MATA125 Matriisilaskenta, 4 op (Korppi)
 • TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 2 op, itseopiskelukurssi (Korppi)
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op, itseopiskelukurssi (Korppi)
 • TILP350 SPSS-kurssi 2 op (Korppi)
 • TILP2500 Data ja mittaaminen 5 op, itseopiskelukurssi (Korppi)
 • TILA410 R-kurssi 1-2 op, itseopiskelukurssi (Korppi)
 • TILS120 Matriisilaskenta tilastotieteessä 4 op, itseopiskelukurssi (Korppi)
 • MATJ5104 MA1: Large-scale Geometry of Lie Groups, 2 op [Korppi] (JSS29) *)
 • MATJ5105 MA2: Introduction to Geometric Control Theory, 2 op [Korppi] (JSS29) *)
 • MATJ5106 MA3: Selected topics in the theory of Backward Stochastic Differential
  Equations, 2 op [Korppi] (JSS29) *)
 • TILJ5102 STAT1: Bayesian nonparametric statistics, 3 op [Korppi] (JSS29) *)

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kesän tentit ovat 6.6., 12.6., 10.7. ja 21.8. klo 12:00-16:00. Kesäkuun tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 30.5. ja heinä- sekä elokuun tentteihin viimeistään 16.6.2019. HUOM! Muiden kuin tenttilistassa olevien kurssien tenttimisestä tulee sopia kurssia luennoineen opettajan kanssa 28.5.2019 mennessä.


Nanoscience Center

 • NANS7003 Biomineralization and Biological Materials, 1 op [Korppi] (JSS29) *)
 • NANS7004 Methods for the Characterization of Supramolecular Complexes, 2 op [Korppi] (JSS29) *)

*) Merkintä (JSS29) tarkoittaa, että opintojakso luennoidaan Jyväskylän kansainvälisessä kesäkoulussa. Opiskelijan on syytä huomioida kesäkoulun kurssien mahdolliset lähtötietovaatimukset.


Tiedekunnan muut kesäopinnot

29. Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu - 29th Jyväskylä Summer School (5.–16.8.2019)

"Kansainvälinen kesäkoulu tarjoaa vuosittain syventäviä kursseja maisteriopiskelijoille ja pidemmälle meneviä erikoiskursseja tohtoriopiskelijoille. Kesäkoulun tavoitteena on tukea monitieteistä opiskelua ja opiskelijoiden kansainvälistymistä tarjoamalla korkeatasoista, englanninkielistä opetusta arvostettujen luennoitsijoiden johdolla. Kesäkouluun osallistuu vuosittain noin 350 opiskelijaa yli 40 eri maasta. Järjestetään yhdessä IT-tiedekunnan ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa"

Kesäopintoja muualla yliopistossa:

Jyväskylä Summer School of Human Sciences (humanististen tieteiden kansainvälinen kesäkoulu 20.5. - 14.6.2019)

Muita kesäopintoihin liittyviä hyödyllisiä linkkejä

 • Kelan pikaopas opiskelijalle opintotuki - infoa