04.06.2018

Kesän opetus matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

kesaopetus_kesa.jpg

Kesäopetus 2018

Muistathan tarkistaa kurssin alkamisajat aina kurssin www-sivulta tai KORPIsta. Voit saada opintotukea kesäajalle, jos suoritat kesällä tutkintoosi kuuluvia opintoja päätoimisesti. Lue lisää täältä.

Biologia ja ympäristötiede

 • BENA4034 Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 1,  4 op (Korppi)
 • BENA2022 Luontotyypit ja niiden eliöstö 1, 3 op (Korppi)
 • BIOA125 Maastolajintuntemus 1 op (Korppi)
 • BIOS500 Koe-eläinkurssi 5 op (Korppi)
 • BIO1 / BENS7001: Designing recirculating aquaculture systems, 5 op (JSS28) *)
 • BIO2 / BENJ7001: Bioinformatics for microbial ecologists - sequence processing made easy, 1 op (JSS28) *)

Kesäkausien tentit: 11.6., 2.7. ja 6.8.2018. Tentit ovat maanantaisin klo 12-16 Agorassa (Ag Audit 1). Kesän tenttien ilmoittautumisaika päättyy 4.6.2018 klo 9.00. Lisätietoja bio- ja ympäristötieteen laitoksen tenteistä.

Fysiikka

 • FYSA1180 Arkipäivän fysiikkaa 2-4 op (Korppi)
 • FYSS6380 CAD-kurssi 2 op (Korppi)
 • FYSS6381 Työpajakurssi 2 op (Korppi)
 • FYSA2075 Tähtitieteen perusteet, 5 op (itsenäinen opiskelu) (Korppi
 • FYSA1140 Mallin sovittaminen havaintoaineistoon, 1 op (Korppi)
 • FYSS8330 Osallistuminen fysiikan alan opetusta käsittelevään seminaariin, 2-5 op (Korppi)
 • Kosmologian kesäkoulu, 2 op (järjestetään Espoossa, majoitus ja ruokailut tarjotaan)
 • FYSS6455 Virtausmekaniikka 3, 5 op (Korppi)

Kemia

 • KEMP1150 Kemian perusteet 5 (Kemia elinympäristössä), 2 op, verkkokurssi (korppi)
 • KEMP1160 Biologinen kemia 1, 2 op, verkkokurssi (korppi)
 • KEMS710 Kokeellisen kemian kenttäkurssi, 5 op (korppi)
 • KEMS707 Kemian opettajankoulutuksen kansainvälinen kurssi (korppi)
 • KEMS304 Kemiallisten tulosten tarkastelu tilastollisin menetelmin, 4 op, tentittävä kurssi (korppi)
 • KEMS454 Pintakemia ja katalyysi 4op, tentittävä kurssi (korppi)
 • KEMS532 Supramolekyylikemia, 6 op, tentittävä kurssi (korppi)
 • KEMS715 Kemian opettaminen, 5 op, tentittävä kurssi (korppi)
 • CH1: Rearrangement reactions in syntheses, 2 op (JSS28) (korppi*)
 • CH2: The role of noncovalent interactions in solid-state properties of materials, 2 op (JSS28) (korppi*)

Kemian laitoksen kesä-elokuun tentit ovat maanantaisin 11.6., 2.7. ja 6.8. klo 12 - 16, Agoran Auditorio 1- salissa. Kesätenttien (heinä- ja elokuun tentit) ilmoittautumisaika päättyy 5.6.2018. Lisätietoja kemian laitoksen tenteistä.

Matematiikka ja tilastotiede

 • MATA200 Kompleksilaskenta 5 op (Korppi)
 • MATA150 Logiikka 4 op (Korppi)
 • MATP211 Calculus 1 4 op, verkkokurssi (Korppi)
 • TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 2 op, itseopiskelukurssi (Korppi)
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op, itseopiskelukurssi (Korppi)
 • TILP350 SPSS-kurssi 2 op (Korppi)
 • TILP2500 Data ja mittaaminen 5 op, itseopiskelukurssi (Korppi)
 • TILA410 R-kurssi 1-2 op, itseopiskelukurssi (Korppi)
 • TILA1200 Todennäköisyyslaskenta 1 (Korppi)
 • TILA1300 Todennäköisyyslaskenta 2 (Korppi)
 • TILS120 Matriisilaskenta tilastotieteessä 4 op, itseopiskelukurssi (Korppi)
 • TILS1500 Kausaalimallit 2 op, itseopiskelukurssi (Korppi)
 • MATJ5101 Recent progress in regularity theory, 2 op (JSS28) *)
 • MATJ5102 Quantitative stochastic homogenization, 2 op (JSS28)
 • MATJ5103 On recent developments on Markov Processes and Applications, 2 op (JSS28)
 • TILJ5101 Penalized and Bayesian Models for Variable Selection in Linear Regression: Inference, Model averaging, and Prediction, 3 op (JSS28)

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tenttipäivät ovat 7.6., 13.6., 11.7. ja 22.8. Kesäkuun tentteihin on ilmoittaututtava viimeistään 31.5. ja heinä- sekä elokuun tentteihin viimeistään 14.6.2018. Muiden kuin tenttilistassa olevien kurssien tenttimisestä tulee sopia kurssia luennoineen opettajan kanssa 28.5. mennessä.

Nanoscience Center

 • NANO1/PH5 (NANS7001): Optomechanics in the quantum regime, 2 op (JSS28) *)
 • NANO2 (NANS7002): Nanophotonics: Fluorescence and Plasmon Controlled Fluorescence  (JSS28) *)

*) Merkintä (JSS28) tarkoittaa, että opintojakso luennoidaan Jyväskylän kansainvälisessä kesäkoulussa. Opiskelijan on syytä huomioida kesäkoulun kurssien mahdolliset lähtötietovaatimukset.

Tiedekunnan muut kesäopinnot

28. Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu - 28th Jyväskylä Summer School (6.–17.8.2018)

Kesäopintoja muualla yliopistossa:

Koko yliopiston kesäohjelma

 Lisätietoja kesäopintoihin ilmoittautumisesta. 

Kesäopintoihin liittyviä hyödyllisiä linkkejä

 • Kielikeskuksen kesäkursseja
 • Koko yliopiston kesäohjelma ja linkit kesäopetusta tarjoavien yksiköiden sivuille
 • Kesäyliopiston opetus
 • The Jyväskylä Summer School "kansainvälinen kesäkoulu tarjoaa vuosittain syventäviä kursseja maisteriopiskelijoille ja pidemmälle meneviä erikoiskursseja tohtoriopiskelijoille. Kesäkoulun tavoitteena on tukea monitieteistä opiskelua ja opiskelijoiden kansainvälistymistä tarjoamalla korkeatasoista, englanninkielistä opetusta arvostettujen luennoitsijoiden johdolla. Kesäkouluun osallistuu vuosittain noin 350 opiskelijaa yli 40 eri maasta. Järjestetään yhdessä IT-tiedekunnan ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa"
 • Kelan pikaopas opiskelijalle opintotuki - infoa