08.03.2018

Ohjeet laboratoriotyöskentelyyn

Solu- ja molekyylibiologian laboratoriotyöt

Solu- ja molekyylibiologiassa opiskelijat työskentelevät usein laboratoriossa. Bio- ja ympäristötieteiden laitos on laatinut ohjeet laboratoriomuistiinpanojen tekemiseksi (Instructions on keeping a lab book) työn aikana ja varsinaisen työraportin kirjoittamiseksi (Laboratory report).

SMB.jpg