05.02.2018

Bio- ja ympäristötieteiden opetus (2017-2018)

Syksy

Johdanto

 • BIOP001 Bio- ja ympäristötieteiden lentävä lähtö 0 op (31.08.2017 - 01.09.2017) - Korppi

Perusopinnot (approbatur)

 • BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op (05.09.2017 - 19.10.2017) - Korppi
 • BENP1003 Solun elämä 5 op (23.10.2017 - 24.01.2018) - Korppi
 • BENP1002 Vesi ja vesistöt 5 op (23.10.2017 - 17.01.2018) - Korppi

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • BENA2016 Biokemian laboratoriokurssi 3 op (04.09.2017 - 20.10.2017) - Korppi
 • BIOA130 Biologian opettamisen kurssi 6 op (07.08.2017 - 09.03.2018) - Korppi
 • BENA4029 Ekotoksikologian perusteet 3 op (26.02.2018 - 03.05.2018) - Korppi
 • YMPA202 Energiateknologian perusteet 4 op (01.11.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • BENA2005 Evoluutiobiologia 4 op (18.09.2017 - 17.11.2017) - Korppi
 • BENA2004 Genetiikka 4 op (19.09.2017 - 10.11.2017) - Korppi
 • BENA4026 Kalat luonnonvarana 3 op (23.10.2017 - 04.12.2017) - Korppi
 • SMBA910 Kandidaattiseminaari 1 op (07.09.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • YMPA905 Kandidaattiseminaari 3 op (04.09.2017 - 31.12.2017) - Korppi
 • BENA3013 Kandidaattiseminaari 2 1 op (27.11.2017 - 01.12.2017) - Korppi
 • YMPA238 Kokeellisen ja yhteiskunnallisen ympäristöntutkimuksen tilast. menet. 5 op (04.09.2017 - 31.10.2017) - Korppi
 • BIOA120 Lajintuntemus: Kasvit, peruskurssi 2 op (09.05.2017 - 08.12.2017) - Korppi
 • EKOA120 Lajintuntemus: kasvit, jatkokurssi 3 op (13.10.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • WETA104 Limnologian ja kalatalouden tutkimusmenetelmät 8 op (21.08.2017 - 22.09.2017) - Korppi
 • BENA4035 Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 2 4 op (01.08.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • BENA4028 Metsien luonnonvarat ja monikäyttö 3 op (04.09.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • BENA2007 Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi 5 op (06.11.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • BENA2015 Proteiinien rakenne ja toiminta 3 op (18.09.2017 - 30.10.2017) - Korppi
 • SMBA124 Solubiologian harjoitustyöt 7 op (18.09.2017 - 27.10.2017) - Korppi
 • BIOA907 Tutkimusaineistojen analysointi II 1 op (05.09.2017 - 01.12.2017) - Korppi
 • BENA4027 Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat 3 op (23.10.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • WETA506 Vesieliöiden fysiologia, luennot ja harjoitukset 3 op (14.11.2017 - 12.01.2018) - Korppi
 • YMPA201 Ympäristöteknologian perusteet 5 op (05.09.2017 - 17.11.2017) - Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

 • ECOS1073 Evoluutio, seminaari 5 op (15.09.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • CMBS1112 Histologia 4 op (18.10.2017 - 22.11.2017) - Korppi
 • CMBS1109 Immunologia 4 op (24.10.2017 - 08.12.2017) - Korppi
 • CMBS1101 Kemialliset menetelmät biologiassa 4 op (02.10.2017 - 16.01.2018) - Korppi
 • BENS5039 Maisteriseminaari 2 ja tieteellinen viestintä 2 op (06.11.2017 - 08.11.2017) - Korppi
 • CMBS1104 Molekyyligenetiikan menetelmät 5 op (19.09.2017 - 07.11.2017) - Korppi
 • SMBS814 Nanotieteiden seminaari 2-3 op (16.09.2016 - 31.10.2017) - Korppi
 • NANS1003 Practical course in nanoscience, imaging 4 op (24.10.2017 - 01.12.2017) - Korppi
 • CMBS1103 Rakennebiologia 4 op (02.10.2017 - 11.01.2018) - Korppi
 • NANS1002 Seminar in Nanoscience 1 2-3 op (15.09.2017 - 29.09.2018) - Korppi
 • NANS2002 Seminar in Nanoscience 2 2-3 op (15.09.2017 - 29.09.2018) - Korppi
 • BENS5035 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op (02.10.2017 - 13.06.2022) - Korppi
 • YMPS432 YVA-kurssi 2 op (25.09.2017 - 20.10.2017) - Korppi
 • YMPS436 YVA-menetelmät 2 op (26.10.2017 - 20.11.2017) - Korppi

Jatkokoulutus

 • EKOJ108 Journal Club 1-6 op (16.09.2011 - 17.09.2100) - Korppi
 • BIOJ1001 Supervision training 2 op (24.10.2017 - 13.11.2017) - Korppi

Kevät

Perusopinnot (approbatur)

 • BENP1005 Ihminen ja ympäristö 5 op (19.01.2018 - 18.04.2018) - Korppi
 • BENP1004 Luonnon monimuotoisuus 5 op (08.01.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • NANP1001 Nanotiede ja teknologia 2 op (21.03.2018 - 04.05.2018) - Korppi

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • BENA4030 Aine ja energia ympäristössä ja yhteiskunnassa 4 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • BENA2008 Bioinformatiikka 3 op (08.01.2018 - 16.02.2018) - Korppi
 • BIOA130 Biologian opettamisen kurssi 6 op (07.08.2017 - 09.03.2018) - Korppi
 • BENA3009 Biotieteiden etiikka 2 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • BENA2020 Ekologia 3 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • BENA4032 Elinympäristöjen tilan ja ympäristöriskien arviointi 3 op (24.10.2017 - 16.01.2018) - Korppi
 • BIOA132 Eläinten anatomian ja fysiologian harjoitukset 2 op (13.02.2018 - 16.02.2018) - Korppi
 • BENA2019 Fysiologia 5 op (05.02.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • BENA4033 Geoinformatiikan perusteet 2 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • YMPA209 Ilmasto- ja globaalimuutos 4 op (30.01.2018 - 08.03.2018) - Korppi
 • BENA2021 Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointiin 4 op (03.04.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • BENA3011 Kandidaattiseminaari 1 2 op (23.04.2018 - 27.04.2018) - Korppi
 • BIOA133 Kasvifysiologian perusteet 2 op (12.03.2018 - 22.03.2018) - Korppi
 • BENA2003 Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus 2-3 op (17.04.2018 - 01.06.2018) - Korppi
 • BIOA120 Lajintuntemus: Kasvit, peruskurssi 2 op (09.05.2017 - 08.12.2017) - Korppi
 • EKOA121 Lajintuntemus: selkärangattomat, jatkokurssi 2 op (28.02.2018 - 23.03.2018) - Korppi
 • BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet 3 op (05.03.2018 - 06.04.2018) - Korppi
 • BENA2002 Mikrobiologia 3 op (08.01.2018 - 14.03.2018) - Korppi
 • NANA2001 Nanotieteiden laboratoriotyöt, molekylaariset vuorovaikutukset 6 op (08.01.2018 - 09.03.2018) - Korppi
 • BENA2024 Populaatiogenetiikka 4 op (05.02.2018 - 09.03.2018) - Korppi
 • BENA2017 Solubiologia 3 op (09.01.2018 - 02.02.2018) - Korppi
 • BENA2018 Solubiologian laboratoriokurssi 3 op (05.02.2018 - 23.02.2018) - Korppi
 • BENA3010 Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi 4 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • BENA4031 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op (08.01.2018 - 09.03.2018) - Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

 • NANS1004 Computational nanosciences 2 op (27.03.2018 - 01.05.2018) - Korppi
 • ECOS1074 Ekologian ja evoluutiobiologian kokeelliset menetelmät 5 op (09.01.2018 - 01.03.2018) - Korppi
 • ECOS1078 Evoluutioekologia ja elinkierrot 5 op (05.03.2018 - 23.05.2018) - Korppi
 • ECOS1079 Genetiikka ja genomiikka luonnonpopulaatioissa 5 op (05.02.2018 - 05.03.2018) - Korppi
 • YMPS363 Geoinformatiikan ja spatiaalisen tilastotieteen perusteet 3 op (12.03.2018 - 24.04.2018) - Korppi
 • YMPS342 Ilmansuojelutekniikka I 3 op (08.01.2018 - 15.05.2018), Verkokurssi - Korppi
 • ECOS1076 Luonnonsuojelu ja luonnonsuojelubiologia 5 op (03.10.2017 - 16.01.2018) - Korppi
 • CMBS1106 Mikroskopia molekyylitasolla 5 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • CMBS1104 Molekyyligenetiikan menetelmät 5 op (19.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • SMBS814 Nanotieteiden seminaari 2-3 op (16.09.2016 - 31.10.2017) - Korppi
 • ECOS1083 Populaatioekologinen mallintaminen 5 op (22.01.2018 - 10.04.2018) - Korppi
 • BENS5111 Population ecology and population cycles 1-2 op (19.02.2018 - 21.02.2018) - Korppi
 • CMBS1105 Proteiinikemian harjoitustyökurssi 4 op (08.01.2018 - 29.01.2018) - Korppi
 • NANS1002 Seminar in Nanoscience 1 2-3 op (15.09.2017 - 29.09.2018) - Korppi
 • NANS2002 Seminar in Nanoscience 2 2-3 op (15.09.2017 - 29.09.2018) - Korppi
 • CMBS1102 Solubiologian syventävä teoriakurssi 4 op (02.04.2018 - 04.05.2018) - Korppi
 • BENS5109 Talviekologia 2 op (12.02.2018 - 16.02.2018) - Korppi
 • BENS5110 Tiede ja yhteiskunta 2 op (08.01.2018 - 18.05.2018), Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018 - Korppi
 • CMBS1111 Tietokoneavusteinen lääkeainesuunnittelu 4 op (14.05.2018 - 01.06.2018) - Korppi
 • YMPS433 YVA-jatkokurssi 2 op (01.04.2018 - 15.05.2018) - Korppi
 • YMPS413 Ympäristötilastot, kokoaminen ja käyttö 3 op (22.01.2018 - 06.03.2018) - Korppi

Jatkokoulutus

 • BENJ1006 Philosophy and Ethics of Science 2 op (08.01.2018 - 31.07.2018) - Korppi

Kesä

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • BIOA130 Biologian opettamisen kurssi 6 op (07.08.2017 - 09.03.2018) - Korppi
 • BENA4034 Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 1 4 op (21.05.2018 - 29.06.2018) - Korppi
 • BENA2022 Luontotyypit ja niiden eliöstö 1 3 op (21.05.2018 - 01.06.2018) - Korppi
 • BIOA125 Maastolajintuntemus 1 op (21.05.2018 - 01.06.2018) - Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

 • BIOS500 Koe-eläinkurssi 5 op (14.08.2017 - 01.09.2017) - Korppi

Muut

Yleisopinnot

 • BENY2001 HOPS ja työelämä 2 op (01.09.2017 - 18.05.2018), BIOENV-laitoksen 1. vuosikurssin opiskelijat - Korppi

Perusopinnot (approbatur)

 • YMPP105 Ympäristönsuojelun perusteet 3 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • YMPP123 Ympäristötieteen perusteet 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • EKOA504 Ekologisen genetiikan esseet 4 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • WETA502 Kalabiologian kirjatentti: Reynolds 4 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • WETA501 Kalabiologian kirjatentti: Wootton 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • BENA3012 Kandidaatintutkielma 7 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • YMPA901 Kandidaatintutkielma 7 op (01.09.2017 - 31.05.2018) - Korppi
 • EKOA155 Kasviekologia, kirjatentti 3 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • BENA3014 Kypsyysnäyte 0 op (01.08.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • EKOA153 Käyttäytymisekologia, kirjatentti 4 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • WETA102 Limnologian kirjatentti I 6 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • WETA103 Limnologian kirjatentti II 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • WETA202 Meribiologian kirjatentti 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • SMBA301 Moderni molekyylibiologia 2 op (01.09.2017 - 31.07.2018), Itseopiskelu/self-learning - Korppi
 • EKOA154 Molekyyliekologia, kirjatentti 4 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • EKOA151 Populaatioekologia, kirjatentti 3 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • SMBA107 Solu- ja molekyylibiologian loppukuulustelu 6 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • SMBA502 Solun kemia 4 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • WETA201 Vesiensuojelun kirjatentti 4 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • BENA2006 Virologia 3 op (01.08.2017 - 31.08.2018), Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. - Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

 • WETS108 Akvaattinen parasitologia, kirjatentti 6 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • WETS1051 Akvaattisten tieteiden tutkimusta ja vesillä liikkumista tukevat opinnot yliopiston ulkopuolella 1-2 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • CMBS1107 Bioinnovations and Biobusiness 4 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018 - Korppi
 • EKOS305 Boreaalisen havumetsävyöhykkeen monimuotoisuus ja erityispiirteet 6 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • ECOS1070 Ekologia 5 op (01.09.2017 - 31.07.2018), Book exam - Korppi
 • ECOS1071 Ekologia, seminaari 5 op (01.08.2017 - 31.08.2018), Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018. - Korppi
 • ENVS1130 Environmental risk perception and communication 3 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018 - Korppi
 • ECOS1091 Erikoislajintuntemus 1-4 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • ECOS1072 Evoluutio 5 op (01.09.2017 - 31.07.2018), Book exam - Korppi
 • ECOS1082 Evoluutiobiologian alan vaihtuva-alainen kurssi 5 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • ECOS1078 Evoluutioekologia ja elinkierrot 5 op (05.03.2018 - 23.05.2018) - Korppi
 • ECOS1081 Evoluutioekologinen mallintaminen 5 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018. - Korppi
 • ENVS1131 Experimental methods in water supply and sanitation 4 op (08.01.2018 - 09.02.2018) - Korppi
 • ECOS1080 Genetiikan sovellukset 5 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018 - Korppi
 • ECOS1079 Genetiikka ja genomiikka luonnonpopulaatioissa 5 op (05.02.2018 - 05.03.2018) - Korppi
 • EKOS517 Genetiikkaa ja genomiikkaa luonnonpopulaatioissa 4 op (01.02.2018 - 01.04.2018) - Korppi
 • BENS5034 HOPS ja työelämätaidot 2 op (01.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi
 • BENS6040 Harjoittelu ulkomailla 5-25 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • CMBS1112 Histologia 4 op (18.10.2017 - 22.11.2017) - Korppi
 • WETS107 Hydrobiologian ja limnologian kirjatentti 6 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • WETS115 Hydrobiologian ja limnologian kirjatentti III 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • ECOS1077 Ihmisen aiheuttamat valintapaineet 5 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018 - Korppi
 • CMBS1109 Immunologia 4 op (24.10.2017 - 08.12.2017) - Korppi
 • HYB0431 Kalabiologian ja kalatalouden loppukuulustelu 5 op (01.01.2004 - 31.12.2020), Kirjatentti/Book examination - Korppi
 • WETS112 Kalanjalostus, johdantoluennot ja kirjatentti III 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • WETS113 Kalatalouden ekonomia, kirjatentti / Fisheries Economics Book Examination 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • WETS103 Kalatalouden genetiikka 6 op (01.09.2017 - 31.08.2018), Kirjatentti / Fisheries Genetics Book Examination - Korppi
 • WETS104 Kalavarat ja kalastus, kirjatentti II 6 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • ECOS1089 Kasvikokoelma 2-6 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • WETS1053 Kirjatentti erikoistumisalan mukaan 5 op (01.09.2017 - 31.07.2018), Book Exam - Korppi
 • BENS5038 Kypsyysnäyte 0 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • SMBS700 Loppukuulustelu 6 op (01.09.2017 - 31.08.2018), Book exam - Korppi
 • EKOS505 Luonnonsuojelugenetiikka, loppukuulustelu 6 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • WETS707 Luonnonvarojen hyödyntäminen, kirjatentti IV 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • ECOS1087 Luontoinventoinnin kurssi 5 op (12.03.2018 - 15.05.2018) - Korppi
 • ECOS1086 Luontotyypit 5 op (04.09.2017 - 22.09.2017) - Korppi
 • YMPS503 Maisemavaikutusten arviointi 2 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • BENS4039 Maisteriseminaari 1 ja projektin hallinta 3 op (18.09.2017 - 26.10.2017) - Korppi
 • BENS5039 Maisteriseminaari 2 ja tieteellinen viestintä 2 op (06.11.2017 - 08.11.2017) - Korppi
 • ENVS1133 Metallit ympäristössä ja niiden ekotoksikologia 4 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018 - Korppi
 • EKOS506 Molekyylievoluutio, loppukuulustelu 6 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • BIOS105 Museo- ja luontokohteiden pedagogiikka 1 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • ECOS1083 Populaatioekologinen mallintaminen 5 op (22.01.2018 - 10.04.2018) - Korppi
 • BENS5037 Pro Gradu -tutkielma 30 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • WETS908 Rahoitushakemuksen laatiminen 2 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • ECOS1090 Selkärangatonkokoelma 2 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • YMPS504 Sosiaalisten vaikutusten arviointi 2 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • EKOS301 Soveltava ekologia tai luonnonsuojelubiologia, loppukuulustelu 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • ECOS1088 Spatiaalinen maankäytön suunnittelu 3 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018 - Korppi
 • ENVS1135 Sustainable water supply and sanitation 5 op (01.08.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • EKOS120 Syventävä lajintuntemus 1-10 op (01.09.2015 - 31.07.2016) - Korppi
 • ECOS1092 Syventävä lajintuntemus 1-10 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • CMBS1110 Syövän biologia 4 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018. - Korppi
 • CMBS1111 Tietokoneavusteinen lääkeainesuunnittelu 4 op (14.05.2018 - 01.06.2018) - Korppi
 • WETS905 Tutkielmaan liittyvä kirjallisuuskatsaus ja tutkimussuunnitelma 4 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • BENS5036 Tutkielmaan liittyvä kirjatentti 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • BENS9111 Tutkijaseminaari 1-5 op (01.09.2017 - 31.05.2018) - Korppi
 • YMPS412 Työharjoittelu 5-15 op (01.09.2016 - 31.12.2017) - Korppi
 • BENS5040 Työharjoittelu 5 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • EKOS911 Työharjoittelu 5-15 op (01.09.2016 - 30.09.2017) - Korppi
 • BENS7040 Työskentely tutkimusryhmässä 2-5 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • EKOS143 Vaihtoehtoinen kirjallisuus 2 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • WETS111 Vesiviljelyn kirjatentti III 5 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • CMBS1108 Virologian jatkokurssi 4 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018 - Korppi
 • ECOS1084 Yhteisö- ja ekosysteemiekologia 5 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018 - Korppi
 • YMPS505 Ympäristönsuunnittelu ja kaavoitus 3 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi
 • ENVS1124 Ympäristöteknologia 5 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Kurssi YMPA201 korvaa luvuonna 2017-18. The course YMPS201 is organized ithe academic year 2017-2018 - Korppi
 • ENVS1134 Ympäristötieteen aineistojen tilastolliset analyysimenetelmät 5 op (23.10.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • ECOS1085 Ympäristövaikutusten arvioiminen ja maankäytön suunnittelu 5 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018 - Korppi

Jatkokoulutus

 • BENJ1003 Graduate Exam 4-8 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • WETJ108 Journal club 1-2 op (01.12.2011 - 31.12.2017) - Korppi
 • BENJ1001 Post Graduate Seminar 2 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • BENJ1009 Research Seminar 1-2 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • BENJ1002 Scientific Conferences 4-10 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • BENJ1005 University Teaching 2-10 op (01.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi