07.02.2018

Fysiikan laitos (2017-2018)

Syksy

Yleisopinnot

 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä 2 op (03.11.2017 - 31.05.2018) - Korppi
 • FYSY011 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (FM-HOPS) 1 op (01.08.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSY010 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (LuK-HOPS) 1 op (01.08.2017 - 31.07.2018) - Korppi

Perusopinnot (approbatur)

 • FYSP103 Fysiikka III: Termodynamiikka ja optiikka 5 op (04.09.2017 - 24.10.2017) - Korppi
 • FYSP106 Fysiikka VI: Moderni fysiikka 5 op (24.10.2017 - 12.12.2017) - Korppi
 • FYSP1001 Lentävä lähtö fysiikkaan 2 op (29.08.2017 - 08.09.2017) - Korppi
 • FYSP1010 Mekaniikan perusteet 5 op (07.09.2017 - 24.10.2017) - Korppi
 • FYSP1081 Perusopintojen laboratoriotyöt 1 3 op (04.09.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • FYSP1020 Värähtelyt ja termodynamiikka 5 op (26.10.2017 - 12.12.2017) - Korppi

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • FYSA2090 Kandidaatintutkielma 9 op (12.01.2018 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSA2031 Kvanttimekaniikka, osa A 4-6 op (11.09.2017 - 16.10.2017) - Korppi
 • FYSA2032 Kvanttimekaniikka, osa B 4 op (23.10.2017 - 27.11.2017) - Korppi
 • FYSA2095 Kypsyysnäyte 0 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSA115 Lineaarialgebra 3 op (04.09.2017 - 25.10.2017) - Korppi
 • TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti optimointi 5 op (24.10.2017 - 13.12.2017) - Korppi
 • FYSA1120 Tietokone fyysikon työvälineenä 2 op (07.09.2017 - 19.10.2017), Kurssilla tutustutaan Python-ohjelmointikielen käyttöön fyysikon jokapäiväisenä työvälineenä - Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

 • FYSS6400 Analogiaelektroniikka 8 op (11.09.2017 - 01.11.2017) - Korppi
 • FYSS5455 Elektroni-, fotoni- ja ionisuihkumenetelmät materiaalitieteissä 5 op (04.09.2017 - 25.10.2017) - Korppi
 • FYSS6301 Elektroniikka, osa A 4 op (04.09.2017 - 16.10.2017) - Korppi
 • FYSS6302 Elektroniikka, osa B 4 op (23.10.2017 - 04.12.2017) - Korppi
 • FYSZ470 Erikoistyö 10 op (01.08.2016 - 31.07.2019) - Korppi
 • FYSS9470 Erikoistyö 10 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS3460 Fissio ja sen sovellukset 5 op (23.10.2017 - 13.12.2017) - Korppi
 • FYSS7435 Fysiikan stokastiset prosessit 5 op (04.09.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • FYSS9489 Graduseminaari 4 op (04.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi
 • FYSZ489 Graduseminaari 4 op (01.09.2016 - 31.08.2017) - Korppi
 • FYSZ480 Harjoittelu 2-11 op (01.08.2015 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSS5456 Heliumionimikroskopia 1 op (05.09.2017 - 21.09.2017) - Korppi
 • FYSS4456 Hiukkasfysiikan kokeelliset menetelmät 5 op (24.10.2017 - 14.12.2017) - Korppi
 • FYSS4300 Hiukkasfysiikka 8 op (11.09.2017 - 05.12.2017) - Korppi
 • FYSS7116 Integraalimuunnokset 3 op (23.10.2017 - 07.12.2017) - Korppi
 • FYSS8320 Koulufysiikka ja fysiikan opettaminen 5 op (05.09.2017 - 20.10.2017) - Korppi
 • FYSS4510 Kvanttikenttäteoria 11 op (05.09.2017 - 07.12.2017) - Korppi
 • FYSS9495 Kypsyysnäyte 0 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS6310 Mittaustekniikat ja -järjestelmät 5 op (24.10.2017 - 07.12.2017) - Korppi
 • SMBS814 Nanotieteiden seminaari 2-3 op (16.09.2016 - 31.10.2017) - Korppi
 • FYSS4540 Neutriinofysiikka 5 op (23.10.2017 - 11.12.2017) - Korppi
 • FYSS5120 Nopean numeriikan ohjelmointi 4 op (05.09.2017 - 26.10.2017) - Korppi
 • FYSS9462 Opetusassistenttikurssi 2 op (01.09.2017 - 20.12.2017) - Korppi
 • NANS1003 Practical course in nanoscience, imaging 4 op (24.10.2017 - 01.12.2017) - Korppi
 • FYSS9490 Pro gradu -tutkielma 30 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • NANS1002 Seminar in Nanoscience 1 2-3 op (15.09.2017 - 29.09.2018) - Korppi
 • NANS2002 Seminar in Nanoscience 2 2-3 op (15.09.2017 - 29.09.2018) - Korppi
 • FYSZ485 Sivuainetutkielma 10 op (01.08.2015 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSZ460 Syventävien opintojen laboratoriotyöt 4-10 op (01.08.2013 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSS9460 Syventävien opintojen laboratoriotyöt 4-10 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS9485 Tutkielma 10 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS9480 Työharjoittelu 5-15 op (01.05.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS9482 Työharjoittelu ulkomailla 5-15 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS6351 Virtausmekaniikka 1, osa A 5 op (05.09.2017 - 19.10.2017) - Korppi
 • FYSS6352 Virtausmekaniikka 1, osa B 4 op (24.10.2017 - 07.12.2017) - Korppi
 • FYSS3300 Ydinfysiikka 8 op (07.09.2017 - 30.11.2017) - Korppi

Kevät

Yleisopinnot

 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä 2 op (03.11.2017 - 31.05.2018) - Korppi
 • FYSY011 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (FM-HOPS) 1 op (01.08.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSY010 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (LuK-HOPS) 1 op (01.08.2017 - 31.07.2018) - Korppi

Perusopinnot (approbatur)

 • NANP1001 Nanotiede ja teknologia 2 op (21.03.2018 - 04.05.2018) - Korppi
 • FYSP1082 Perusopintojen laboratoriotyöt 2 2 op (08.01.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • FYSP1050 Sähkömagnetismin perusteet 6 op (08.03.2018 - 15.05.2018) - Korppi
 • FYSP1040 Sähköopin perusteet 4 op (11.01.2018 - 06.03.2018) - Korppi

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • MATA2401 Aineenopettajien työpaja 2-3 op (17.01.2018 - 16.05.2018) - Korppi
 • FYSA1110 Fysiikan kokeelliset menetelmät 3 op (11.01.2018 - 01.03.2018) - Korppi
 • FYSA1130 Fysiikan numeeriset menetelmät 4 op (09.01.2018 - 13.02.2018) - Korppi
 • FYSA2090 Kandidaatintutkielma 9 op (12.01.2018 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSA2095 Kypsyysnäyte 0 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSA2020 Mekaniikka 5 op (12.03.2018 - 16.05.2018) - Korppi
 • NANA2001 Nanotieteiden laboratoriotyöt, molekylaariset vuorovaikutukset 6 op (08.01.2018 - 09.03.2018) - Korppi
 • FYSA2041 Statistinen fysiikka, osa A 6 op (08.01.2018 - 14.02.2018) - Korppi
 • FYSA2042 Statistinen fysiikka, osa B 4 op (26.02.2018 - 11.04.2018) - Korppi
 • FYSA2010 Sähkömagnetismi 5 op (08.01.2018 - 07.03.2018) - Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

 • FYSS6380 CAD-kurssi 2 op (23.04.2018 - 05.06.2018) - Korppi
 • NANS1004 Computational nanosciences 2 op (27.03.2018 - 01.05.2018) - Korppi
 • FYSS8310 Demonstraatiokurssi 5 op (08.01.2018 - 07.03.2018) - Korppi
 • FYSS6420 Digitaalielektroniikan jatkokurssi 4 op (12.03.2018 - 14.05.2018) - Korppi
 • FYSS6410 Digitaalielektroniikka 5 op (08.01.2018 - 12.03.2018) - Korppi
 • FYSZ470 Erikoistyö 10 op (01.08.2016 - 31.07.2019) - Korppi
 • FYSS9470 Erikoistyö 10 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS9489 Graduseminaari 4 op (04.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi
 • FYSZ489 Graduseminaari 4 op (01.09.2016 - 31.08.2017) - Korppi
 • FYSZ480 Harjoittelu 2-11 op (01.08.2015 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSS5550 Kollektiiviset kvantti-ilmiöt tiiviin aineen fysiikassa 5 op (09.01.2018 - 01.03.2018) - Korppi
 • FYSS6325 Kryogeniikka 5 op (09.01.2018 - 01.03.2018) - Korppi
 • FYSS5402 Kvanttioptiikka 7 op (09.01.2018 - 22.02.2018) - Korppi
 • FYSS9495 Kypsyysnäyte 0 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS6332 Materiaalifysiikan sovellutukset 6 op (08.01.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • FYSS5300 Materiaalifysiikka 8 op (15.01.2018 - 23.02.2019) - Korppi
 • FYSS6335 Mikro- ja nanovalmistusmenetelmät 7 op (06.03.2018 - 03.05.2018) - Korppi
 • SMBS814 Nanotieteiden seminaari 2-3 op (16.09.2016 - 31.10.2017) - Korppi
 • FYSS9490 Pro gradu -tutkielma 30 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS4556 QCD:n häiriöteoria 7 op (08.01.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • FYSS6430 Röntgentomografia ja kuva-analyysi 4 op (15.01.2018 - 07.03.2018) - Korppi
 • NANS1002 Seminar in Nanoscience 1 2-3 op (15.09.2017 - 29.09.2018) - Korppi
 • NANS2002 Seminar in Nanoscience 2 2-3 op (15.09.2017 - 29.09.2018) - Korppi
 • FYSZ485 Sivuainetutkielma 10 op (01.08.2015 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSS7320 Suhteellisuusteoria 9 op (08.01.2018 - 12.03.2018) - Korppi
 • FYSZ460 Syventävien opintojen laboratoriotyöt 4-10 op (01.08.2013 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSS9460 Syventävien opintojen laboratoriotyöt 4-10 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS3310 Säteilyturvallisuus 4 op (09.01.2018 - 22.02.2018) - Korppi
 • FYSS6311 Säätötekniikan perusteet 5 op (12.03.2018 - 14.05.2018) - Korppi
 • FYSS5540 Tiheysfunktionaaliteoria 8 op (11.09.2017 - 15.11.2017) - Korppi
 • FYSS9485 Tutkielma 10 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS9480 Työharjoittelu 5-15 op (01.05.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS9482 Työharjoittelu ulkomailla 5-15 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS6381 Työpajakurssi 2 op (30.05.2018 - 14.06.2018) - Korppi
 • FYSS6451 Virtausmekaniikka 2, osa A 5 op (08.01.2018 - 28.02.2018) - Korppi
 • FYSS6452 Virtausmekaniikka 2, osa B 4 op (12.03.2018 - 02.05.2018) - Korppi
 • FYSS3550 Ydin- ja kiihdytinfysiikan kokeelliset menetelmät 10 op (16.01.2018 - 19.04.2018) - Korppi
 • FYSS3440 Ydinastrofysiikka 6 op (13.03.2018 - 03.05.2018) - Korppi
 • FYSS3500 Ydinfysiikan keskeiskenttämallit 9 op (16.01.2018 - 19.04.2018) - Korppi

Kesä

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • FYSA1180 Arkipäivän fysiikkaa 2-4 op (21.05.2018 - 22.06.2018) - Korppi
 • FYSA2090 Kandidaatintutkielma 9 op (12.01.2018 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSA2095 Kypsyysnäyte 0 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

 • FYSS6380 CAD-kurssi 2 op (23.04.2018 - 05.06.2018) - Korppi
 • FYSZ470 Erikoistyö 10 op (01.08.2016 - 31.07.2019) - Korppi
 • FYSS9470 Erikoistyö 10 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSZ480 Harjoittelu 2-11 op (01.08.2015 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSS9495 Kypsyysnäyte 0 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS9490 Pro gradu -tutkielma 30 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSZ485 Sivuainetutkielma 10 op (01.08.2015 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSZ460 Syventävien opintojen laboratoriotyöt 4-10 op (01.08.2013 - 31.07.2018) - Korppi
 • FYSS9460 Syventävien opintojen laboratoriotyöt 4-10 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS9485 Tutkielma 10 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS9480 Työharjoittelu 5-15 op (01.05.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS9482 Työharjoittelu ulkomailla 5-15 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSS6381 Työpajakurssi 2 op (30.05.2018 - 14.06.2018) - Korppi
 • FYSS6455 Virtausmekaniikka 3 5 op (21.05.2018 - 22.06.2018) - Korppi

Muut

Perusopinnot (approbatur)

 • FYSV442 PH2: Gamma-ray Spectroscopy (JSS27) 2 op (07.08.2017 - 11.08.2017) - Korppi
 • FYSV444 PH3: Transition Probabilities as a Probe for Nuclear Structure (JSS27) 1 op (14.08.2017 - 18.08.2017) - Korppi

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • FYSA260 Vapaaehtoiset laboratoriotyöt 2 op (01.09.2016 - 31.07.2020) - Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KEMV116 NANO2/PH5/CH5: Materials for Nanophotonic Applications (JSS27) 2 op (14.08.2017 - 18.08.2017) - Korppi
 • FYSV441 PH1: Inflatory Cosmology and Primordial Pertubations (JSS27) 2 op (07.08.2017 - 11.08.2017) - Korppi
 • FYSV443 PH4: Nuclear Properties and the Astrophysical Process (JSS27) 2 op (14.08.2017 - 18.08.2017) - Korppi
 • FYSV443 PH4: Nuclear Properties and the Astrophysical Process (JSS27) 2 op (14.08.2017 - 18.08.2017) - Korppi

Jatkokoulutus

 • FYSJ9910 Jatkokoulutusseminaari 3 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSJ9980 Ohjattu opettaminen yliopistossa 10 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSJ9920 Tieteelliset konferenssit ja kesäkoulut 10 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi
 • FYSJ9950 Tutkimukseen liittyvä käytännön työ 10 op (01.08.2017 - 31.07.2020) - Korppi