Fysiikan opetus (2018-2019)

Laajannettu listaus

Kevät

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kesä

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Syksy

Yleisopinnot

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Muut

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Jatkokoulutus