07.02.2018

Kemian opetus (2017-2018)

Syksy

Yleisopinnot

 • KEMP010 Alkukeitos 2 op (29.08.2017 - 04.09.2017) - Korppi

Perusopinnot (approbatur)

 • KEMP1160 Biologinen kemia 1 2 op (04.09.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1) 5 op (04.09.2017 - 20.10.2017) - Korppi
 • KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2) 5 op (23.10.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMP1150 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä) 2 op (04.09.2017 - 15.12.2017) - Korppi

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • KEMA203 Analyyttinen kemia 1 3 op (05.09.2017 - 20.10.2017) - Korppi
 • KEMA204 Analyyttinen kemia 2 3 op (23.10.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMA210 Analyyttisen kemian työt 4 op (04.09.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMA2840 Biologinen kemia 2 3 op (23.10.2017 - 15.12.2017), Luennoidaan 2018-2019 - Korppi
 • KEMA215 Epäorgaaninen kemia 2 3 op (04.09.2017 - 20.10.2017) - Korppi
 • KEMA224 Fysikaalinen kemia 1 4 op (04.09.2017 - 20.10.2017) - Korppi
 • KEMA225 Fysikaalinen kemia 2 4 op (23.10.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMA230 Fysikaalisen kemian työt 4 op (23.10.2017 - 09.03.2018) - Korppi
 • KEMA200 Johdatus laboratoriotöihin 4 op (11.09.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMA250 Tutkimusprojekti 3-9 op (02.10.2017 - 31.07.2018) - Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KEMS618 Biomassanjalostus 3-6 op (23.10.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMS320 Epäorgaanisen kemian syventävä kurssi 1 - pääryhmien kemia 3 op (04.09.2017 - 20.10.2017) - Korppi
 • KEMS321 Epäorgaanisen kemian syventävä kurssi 2 - organometallikemia 3 op (23.10.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMS3800 Epäorgaanisen rakenne- ja synteesikemian syventävät harjoitustyöt 1-12 op (04.09.2017 - 29.06.2018) - Korppi
 • KEMS3260 ICP-OES laitetekniikka 1-2 op (04.09.2017 - 20.10.2017) - Korppi
 • KEMS702 Kemian opetuksen käsitteet ja ilmiöt 5 op (11.09.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMS701 Kokeellinen kemia koulussa 5 op (11.09.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMS401 Kvanttikemia 6 op (04.09.2017 - 20.10.2017) - Korppi
 • KEMS5390 Käytännön NMR-spektroskopia 2 op (23.10.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMS531 Materiaalikemian perusteet 4 op (23.10.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMS5380 NMR-spektroskopian perusteet 4 op (04.09.2017 - 20.10.2017) - Korppi
 • SMBS814 Nanotieteiden seminaari 2-3 op (16.09.2016 - 31.10.2017) - Korppi
 • KEMS4150 Optinen spektroskopia 3-6 op (23.10.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMS4800 Optisen spektroskopian harjoitustyöt 1-12 op (23.10.2017 - 31.05.2018) - Korppi
 • KEMS541 Orgaanisen kemian syventävä kurssi 6 op (04.09.2017 - 15.12.2017) - Korppi
 • KEMS5800 Orgaanisen rakenne- ja synteesikemian syventävät harjoitustyöt 1-12 op (04.09.2017 - 29.06.2018) - Korppi
 • NANS1003 Practical course in nanoscience, imaging 4 op (24.10.2017 - 01.12.2017) - Korppi
 • KEMS601 Puun rakenne ja kemiallinen koostumus 6 op (06.09.2017 - 18.10.2017) - Korppi
 • NANS1002 Seminar in Nanoscience 1 2-3 op (15.09.2017 - 29.09.2018) - Korppi
 • NANS2002 Seminar in Nanoscience 2 2-3 op (15.09.2017 - 29.09.2018) - Korppi
 • KEMS412 Symmetria ja ryhmäteoria kemiassa 2 op (04.09.2017 - 20.10.2017) - Korppi
 • KEMS6800 Uusiutuvien luonnonvarojen ja elinympäristön kemian syventävät harjoitustyöt 1-12 op (04.09.2017 - 31.05.2018) - Korppi

Jatkokoulutus

 • KEMJ023 Rakenne- ja synteesikemian jatkuva seminaarisarja 0 op (04.09.2017 - 31.05.2018) - Korppi

Kevät

Yleisopinnot

 • KEMY003 Kemian tiedonhankinta 1 op (08.01.2018 - 31.05.2018) - Korppi

Perusopinnot (approbatur)

 • KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia) 5 op (08.01.2018 - 09.03.2018) - Korppi
 • KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) 6 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • NANP1001 Nanotiede ja teknologia 2 op (21.03.2018 - 04.05.2018) - Korppi

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • KEMA214 Epäorgaaninen kemia 1 4 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • KEMA220 Epäorgaanisen kemian työt 4 op (08.01.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • KEMA230 Fysikaalisen kemian työt 4 op (23.10.2017 - 09.03.2018) - Korppi
 • KEMA245 Johdatus kemian opetukseen 3 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • NANA2001 Nanotieteiden laboratoriotyöt, molekylaariset vuorovaikutukset 6 op (08.01.2018 - 09.03.2018) - Korppi
 • KEMA282 Orgaaninen kemia 1 5 op (08.01.2018 - 09.03.2018) - Korppi
 • KEMA283 Orgaaninen kemia 2 4 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • KEMA239 Orgaanisen kemian työt 4 op (08.01.2018 - 08.06.2018) - Korppi
 • KEMA250 Tutkimusprojekti 3-9 op (02.10.2017 - 31.07.2018) - Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KEMS3270 AAS-laitetekniikka 1-2 op (08.01.2018 - 09.03.2018) - Korppi
 • KEMS3240 Analyyttisten menetelmien syventävä kurssi 6 op (01.08.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • KEMS6220 Biomateriaalien ja elinympäristön orgaaninen analytiikka 4 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • KEMS6200 Biotuotetehtaat 3-6 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • KEMS4180 Chemical dynamics and molecular interactions 3-6 op (08.01.2018 - 09.03.2018) - Korppi
 • NANS1004 Computational nanosciences 2 op (27.03.2018 - 01.05.2018) - Korppi
 • KEMS3800 Epäorgaanisen rakenne- ja synteesikemian syventävät harjoitustyöt 1-12 op (04.09.2017 - 29.06.2018) - Korppi
 • KEMS606 Hiilihydraattikemian perusteet 4 op (12.03.2018 - 16.03.2018), Intensiivikurssi - Korppi
 • KEMS709 Kemian mallit ja visualisointi 5 op (08.01.2018 - 18.05.2018), Ei opeteta 2017-2018 - Korppi
 • KEMS703 Kemian opettajan seminaari 2 op (08.01.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • KEMS716 Kokeellinen keittiökemia 5 op (08.01.2018 - 31.07.2018) - Korppi
 • KEMS704 Laboratoriotyöt kemian opetuksessa 5 op (08.01.2018 - 09.03.2018), Ei opeteta 2017-2018 - Korppi
 • KEMS544 Makromolekyylien NMR-spektroskopia 3-5 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • KEMS535 Massaspektrometrian käytännön menetelmät 2 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • KEMS534 Massaspektrometrian perusteet 4 op (08.01.2018 - 09.03.2018) - Korppi
 • KEMS409 Materiaalimallinnus 5 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • KEMS705 Mikrokemian työt kemian opetuksessa 5 op (12.03.2018 - 18.05.2018), Ei opeteta 2017-2018 - Korppi
 • KEMS526 Moderni synteettinen orgaaninen kemia 6 op (08.01.2018 - 09.03.2018) - Korppi
 • SMBS814 Nanotieteiden seminaari 2-3 op (16.09.2016 - 31.10.2017) - Korppi
 • KEMS7180 Opetuksen tutkimusmenetelmät 2 op (08.01.2018 - 09.03.2018) - Korppi
 • KEMS4800 Optisen spektroskopian harjoitustyöt 1-12 op (23.10.2017 - 31.05.2018) - Korppi
 • KEMS5800 Orgaanisen rakenne- ja synteesikemian syventävät harjoitustyöt 1-12 op (04.09.2017 - 29.06.2018) - Korppi
 • KEMS602 Puunjalostuksen kemia 3-6 op (10.01.2018 - 21.02.2018) - Korppi
 • KEMS3250 Röntgendiffraktiomenetelmien perusteet 6 op (08.01.2018 - 09.03.2018) - Korppi
 • NANS1002 Seminar in Nanoscience 1 2-3 op (15.09.2017 - 29.09.2018) - Korppi
 • NANS2002 Seminar in Nanoscience 2 2-3 op (15.09.2017 - 29.09.2018) - Korppi
 • KEMS309 Termoanalyysin perusteet 4 op (12.03.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • KEMS717 Tutkimuksellinen kemian oppiminen ja opetus 5 op (15.01.2018 - 18.05.2018) - Korppi
 • KEMS6800 Uusiutuvien luonnonvarojen ja elinympäristön kemian syventävät harjoitustyöt 1-12 op (04.09.2017 - 31.05.2018) - Korppi

Jatkokoulutus

 • KEMJ023 Rakenne- ja synteesikemian jatkuva seminaarisarja 0 op (04.09.2017 - 31.05.2018) - Korppi

Kesä

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • KEMA239 Orgaanisen kemian työt 4 op (08.01.2018 - 08.06.2018) - Korppi
 • KEMA250 Tutkimusprojekti 3-9 op (02.10.2017 - 31.07.2018) - Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KEMS3800 Epäorgaanisen rakenne- ja synteesikemian syventävät harjoitustyöt 1-12 op (04.09.2017 - 29.06.2018) - Korppi
 • KEMS710 Kokeellisen kemian kenttäkurssi 5 op (07.05.2018 - 29.06.2018) - Korppi
 • KEMS5800 Orgaanisen rakenne- ja synteesikemian syventävät harjoitustyöt 1-12 op (04.09.2017 - 29.06.2018) - Korppi

Muut

Yleisopinnot

 • KEMY002 FM-tutkinnon henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 op (04.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • KEMY001 LuK-tutkinnon henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 op (04.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • KEMA260 Kandidaattitutkielma 6 op (11.09.2017 - 31.07.2018) - Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

 • KEMS3240 Analyyttisten menetelmien syventävä kurssi 6 op (01.08.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • KEMS3230 Epäorgaanisen kemian rakennetutkimusmenetelmät 3 op (04.09.2017 - 31.07.2018), Luennoidaan 2018-2019 - Korppi
 • KEMS4170 Fundamentals of electronic structure theory 5 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Lectured in 2018-2019 - Korppi
 • KEMS304 Kemiallisten tulosten tarkastelu tilastollisin menetelmin 1-4 op (04.09.2017 - 31.07.2018), Tentittävä kurssi 2017-2018 - Korppi
 • KEMS715 Kemian opettaminen 5 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Tentittävä kurssi 2017-2018 - Korppi
 • KEMS713 Oppilasvierailun suunnittelu ja toteutus 1 op (04.09.2017 - 31.05.2018) - Korppi
 • KEMS454 Pintakemia ja katalyysi 4 op (01.08.2017 - 31.07.2018), Tentittävä kurssi 2017-2018 - Korppi
 • KEMS9500 Pro gradu -tutkielma 36-40 op (01.08.2017 - 31.07.2018) - Korppi
 • KEMS5460 Rakenne- ja synteesikemian erikoiskursseja 1-10 op (04.09.2017 - 29.06.2018) - Korppi
 • KEMS5450 Reaktiomekanismit ja katalyysi 4 op (04.09.2017 - 31.07.2018), Luennoidaan 2018-2019 - Korppi
 • KEMS532 Supramolekyylikemia 6 op (04.09.2017 - 31.07.2018), Tentittävä kurssi 2017-2018 - Korppi
 • KEMS6210 Teollisuuskemia 6 op (04.09.2017 - 31.05.2018), Luennoidaan 2018-2019 - Korppi
 • KEMS902 Työharjoittelu 1-10 op (04.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi
 • KEMS9400 Valinnaisen opintokokonaisuuden erikoistyö 20-24 op (01.08.2017 - 31.07.2018) - Korppi