Kemian opetus (2018-2019)

Laajannettu listaus

Kevät

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kesä

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Syksy

Yleisopinnot

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Muut

Yleisopinnot

Syventävät opinnot (laudatur)

Jatkokoulutus