15.03.2018

Opin­näy­te­työ­oh­jei­ta matematiikan ja tilastotieteen lai­tok­sella

Mathegrad.jpg

Ohjeita kandidaatin tutkintoa suorittaville

Ohjeita maisterin tutkintoa suorittaville