Maturiteettin ilmoittauminen sekä pääaineen valinta (matematiikka tai tilastotiede)