30.11.2017

Pro gradu-tutkielman arviointikriteerit matematiikassa ja tilastotieteessä

Pro gradun arviointikriteerit:

  • Tekijän työpanoksen merkitys teorian esittelyssä
  • Tutkielman laajuus ja aineiston riittävyys
  • Tutkielman rakenteen johdonmukaisuus
  • Kirjallisuuden tuntemus ja hyväksikäyttö
  • Tutkielman kokoonpano (esitystapa, tyyli sekä kieliasu ja taitto)
  • Matemaattisten tulosten todistaminen ja johtaminen 
  • Empiirisessä työssä tutkimusmenetelmien valinta ja soveltaminen
  • Empiirisessä työssä johtopäätösten johtaminen aineistosta

Katso myös tiedekunnan määrittämät yleiset kriteerit Pro gradu-tutkielman arvioimiseksi.