26.06.2017

Opinnäytetyö työelämässä

Opinnäytetyö työelämässä - toteutus- ja korvaustavat

Opinnäytetyö voi pohjautua myös käytännön tutkimusongelmaan, joka lähtee työelämästä – tällöin myös tulokset saadaan käyttöön heti. Jokaisessa oppiaineessa on erikseen määritellyt kriteerit opinnäytetöille, mutta usein aihe voidaan räätälöidä yrityksen tai organisaation tarpeen mukaan. Opinnäytetyöhön liittyvä yhteistyöaloite voi tulla yhtä hyvin opiskelijalta kuin organisaatiolta. Olennaisinta on keskustella työn aiheesta aina hyvissä ajoin työn ohjaajan kanssa.