30.11.2017

Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien arvostelua koskevat oikaisuvaatimukset