13.09.2017

Opintokokonaisuuksien arvostelu (mat ja til)

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella opintokokonaisuuksien arvostelusta vastaavat henkilöt

Ennen tutkinnon hakemista on opintosuoritusrekisteriin merkittävä, mitkä opintojaksot sisältyvät suoritettuun matematiikan tai tilastotieteen  opintokokonaisuuteen ja kokonaisuuden arvolause.

Ilmoita laitoksen toimistoon (office-maths@jyu.fi) kun haluat kokonaisuuden merkittäväksi. Kokonaisuudet Korppin kautta.

Matematiikan opintokokonaisuuksien loppuarvostelusta vastaavat opettajat:
perusopinnot lehtori Ari Lehtonen
perus- ja aineopinnot professori Petri Juutinen
syventävät opinnot:  
- matematiikka professori Tero Kilpeläinen
- matematiikka, aineenopettajakoulutus professori Petri Juutinen
   
Tilastotieteen opintokokonaisuuksien loppuarvostelusta vastaavat opettajat:
perusopinnot lehtori Annaliisa Kankainen
aineopinnot lehtori Annaliisa Kankainen
syventävät opinnot professori Juha Karvanen