10.10.2017

Opin­to­koko­nai­suu­den kokoa­mi­nen

Kun opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot ovat kasassa, on aika lähettää se koottavaksi ja arvosteltavaksi.

Kun olet suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen (perus-, aine- tai syventävät opinnot) kuuluvat opintojaksot, opinnot kootaan opintokokonaisuudeksi. Ennen tutkinnon hakemista on opintosuoritusrekisteriin merkittävä, mitkä opintojaksot sisältyvät suoritettuun  opintokokonaisuuteen ja mikä on kokonaisuuden arvosana

Koonti tehdään sillä laitoksella, jonka opinnoista on kyse.  Kun pyydät opintokokonaisuuden koontia, muista ilmoittaa, mitkä opintojaksot sisältyvät hakemaasi opintokokonaisuuteen. Koontipyynnön voit lähettää Korpin eHOPSin kautta, kohdasta  "Lähetä koottavaksi" tai ilmoittamalla koulutussuunnittelijalle. Koonnin suorittaa laitoksen koulutussuunnittelija.

  • Bio- ja ympäristötieteet: koulutussuunnittelija  Tiina Hakanen 
  • Fysiikka: koulutussuunnittelija Minttu Haapaniemi
  • Kemia: koulutussuunnittelija Teija Tatti
  • Matematiikka ja tilastotiede: toimisto (office-maths@jyu.fi)