02.05.2018

Oppiaineet ja tutkinnot

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa luonnontieteen kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnon sekä filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT) jatkotutkinnon. Tiedekuntamme tutkinto-ohjelmien pääalat ovat: bio- ja ympäristötieteet, fysiikka, kemia, nanotieteet, matematiikka tai tilastotiede.
Molekyylit

Tutkintojärjestelmä ja opintojen mitoitus

Kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä opiskelijat suorittavat ensin kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sitten maisterin tutkinnon (120 op). Osa opiskelijoista valitaan suoraan maisterivaiheeseen. Opintojen vaatima laskennallinen työmäärä on 1 600 tuntia vuodessa. Yhden vuoden aikana tulisi normimitoituksen mukaan suorittaa 60 opintopistettä.

Kandidaatin tutkinnot

Päätoimisesti opiskellen luonnontieteen kandidaatin (LuK) tutkinnon voi suorittaa kolmessa lukuvuodessa. Kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus, edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin. Koulutus antaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, jatkuvaan oppimiseen ja hankitun tiedon soveltamiseen työelämässä. Koulutus perustuu tutkimukseen ja alan ammatillisiin käytäntöihin.

 Maisemaseminar.jpg

Luonnontieteen kandidaatin (LuK) voi suorittaa seuraavissa tutkinto-ohjelmissa: 

 • Bio- ja ympäristötieteet
  • Biologian kandidaattiohjelma
  • Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelma
 • Fysiikka
  • Fysiikan kandidaattiohjelma
  • Fysiikan aineenopettajan kandidaattiohjelma
 • Kemia
  • Kemian kandidaattiohjelma
  • Kemian aineenopettajan kandidaattiohjelma
 • Matematiikka
  • Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma, matematiikan opintosuunta
  • Matematiikan aineenopettajan kandidaattiohjelma
 • Tilastotiede
  • Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma, tilastotieteen opintosuunta

sekä nanotieteissä:

 • Nanotiede, opintosuuntana solu- ja molekyylibiologia
 • Nanotiede, opintosuuntana fysiikka
 • Nanotiede, opintosuuntana kemia

Katso myös: Kandidaattiohjelmien tarkempi sisältö

Tutkinnot.jpg

Maisterin tutkinnot

Filosofian maisterin (FM) tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen. Koulutus antaa valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä ja valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. Koulutus perustuu tutkimukseen ja alan ammatillisiin käytäntöihin.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi maisterin tutkinnon suorittaa seuraavilla aloilla:

 • Bio- ja ympäristötieteet
  • Akvaattiset tieteet
  • Solu- ja molykyylibiologia
  • Ekologia ja evoluutiobiologia
  • Ympäristötiede
 • Fysiikka
  • Fysiikka
  • Soveltava fysiikka
  • Teoreettinen fysiikka
  • Fysiikan aineenopettaja
 • Kemia
  • Rakenne- ja synteesikemia
  • Uusiutuvien luonnonvarojen kemia
  • Spektroskopia ja laskennallinen kemia
  • Kemian aineenopettaja
 • Matematiikka 
  • Matematiikan maisteriohjelma
  • Matematiikan aineenopettaja
 • Tilastotiede

Lisäksi maisterin tutkinnon voi suorittaa seuraavissa englanninkielisissä ohjelmissa (joihin on erillinen haku):

 • Master's Degree Programme in Nuclear and Particle Physics
 • Master's Degree Programme in Nanoscience
  • Specialisation in Physics
  • Specialisation in Chemistry
  • Specialisation in Cell and Molecular Biology
 • Master's Degree Programme in Biological and Environmental Science
 • Master's Degree Programme in Development and International Co-operation, Specialisation in Environmental Science
 • Master's Degree Programme in Mathematics 

Maisterin tutkinnoista enemmän: maisteriohjelmat.

Loiste1.jpgJatkotutkinnot

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin jatkotutkinnot. Tiedekunnan jatko-opiskelijaksi hyväksytty opiskelija voi suorittaa filosofian tohtorin (FT) tutkinnon seuraavilla aloilla:

 • Bio- ja ympäristötieteet
 • Fysiikka
 • Kemia
 • Matematiikka
 • Tilastotiede

Filosofian lisensiaatin (FL) tutkinnon voi suorittaa osana tohtorin tutkintoon johtavaa ohjelmaa edellä mainituilla aloilla. 

Lisää tietoa jatko-opintoihin hakeutumisesta ja jatko-opiskelusta tiedekunnan tohtorikoulun sivulla.