14.03.2018

Tentit

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tenttiohjeet (bio- ja ympäristötieteet, fysiikka, kemia, matematiikka ja tilastotiede).

Yleistä tenttimisestä

Tenttiin voivat osallistua yliopistoon läsnäoleviksi kirjautuneet ja tenttiin ilmoittautuneet opiskelijat. Tenttitilaisuudessa on pystyttävä tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä esim. ajokortilla tai opiskelijakortilla. Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä Korppi-järjestelmän kautta. Kurssien tenttiajat ja -paikat löytyvät kunkin kurssin kohdalta Korpista.

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Jos et pääse osallistumaan tenttiin, johon olet ilmoittautunut, muista perua ilmoittautumisesi!

Tenttikäytännöt ja aikataulut laitoksittain

eTentti

eTentti on tietoverkkopohjainen sovellus, missä opiskelija suorittaa tentin itsenäisesti valitsemanaan ajankohtana. eTentti-tila sijaitsee yliopiston pääkirjaston kolmannessa kerroksessa. Tilassa on nauhoittava kameravalvonta ja kulunvalvonta. Osa työpisteistä on varustettu esteettömän käytön välinein ajatellen mm. pyörätuolia käyttäviä opiskelijoita. eTentti-järjestelmällä on toistaiseksi voinut tenttiä vain muutamia tiedekunnan opintojaksoja.

Tenttitulokset

Tenttien ja muiden opintosuoritusten tulokset (pl. pro gradu) on julkistettava kahden viikon kuluessa suorituksesta tai siitä määräajasta, kun opettaja on saanut suoritukset arvioitavakseen (poikkeuksia kesäaikoina sekä muina lomakausina). Tutkielman tarkastajien on annettava lausunto tiedekunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun työ on jätetty lopullisessa muodossa tarkastettavaksi. eTentti-järjestelmässä suoritetun tentin tulos on ilmoitettava kolmen viikon kuluttua suorituksesta. Opintosuoritusten tulee olla rekisterissä viimeistään viikon kuluttua tulosten julkistamisesta. Opiskelijalla on tenttitulosten lisäksi oikeus saada tietoa arvosteluperusteista sekä hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvioituun opintosuoritukseensa. Opiskelijoilla on oikeus saada suorituksestaan arvosanan lisäksi myös muuta palautetta. Opettajan tulee antaa tätä palautetta opintosuoritukseen soveltuvalla tavalla.