11.10.2017

Käytännön ohjeita tenttijöille

Yleistä (luethan myös oman laitoksesi ohjeet):

 • Tenttiin voivat osallistua vain läsnäoleviksi kirjautuneet ja tenttiin ilmoittautuneet opiskelijat.
 • Tenttipäivät ovat näkyvissä Korpissa. Mikäli haluat tenttiä jotakin sellaista kurssia, jolle ei löydy tenttipäivää Korpista, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan ja kysyä voisitko kuitenkin suorittaa kurssin jollakin tavalla.
 • Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä.
 • Tarkista tenttiin ilmoittautuessasi, että olet suorittanut siihen vaadittavat edeltävät opinnot. Eri oppiaineilla on myös omat ohjeensa siitä, mitä voi tenttiä ja milloin. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tentaattoriin hyvissä ajoin ennen suunnittelemaasi tenttiä.

Tentteihin ilmoittautuminen on sitova toimenpide. Mikäli tenttiin ei pääsekään paikalle ilmoittauduttuaan, ilmoittautuminen on peruttava ennen tenttiä.

 
 • Jos olet unohtanut ilmoittautua tenttiin, ota yhteys laitoksesi koulutussuunnittelijaan, ja kysy, onko samaan tenttiin tulossa muita tenttijöitä. Jos on, ja kysymyspaperit ovat vielä kopioimatta, voit päästä mukaan. Ilman tätä toimenpidettä et voi osallistua tenttiin.
 • Yleisten tenttien tenttiaika on 4 tuntia. Tenttitilaisuudessa on pystyttävä tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä esim. opiskelijakortilla.
 • Muiden tiedekuntien tenttikäytänteet saattavat erota MLTK:n tiedekunnan tenttikäytänteistä. Kunkin tiedekunnan tai laitoksen tenttikäytänteet kannattaa siten ottaa selville ennen tenttiä.
 • Tenttien ym. opintosuoritusten tulokset on Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön mukaan ilmoitettava kahden viikon kuluessa siitä, kun opettaja on saanut suoritukset arvioitavakseen. Opintosuoritukset on vietävä rekisteriin viimeistään viikon kuluttua tulosten julkistamisesta. Määräaikoihin ei lueta jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta. Opiskelijalla on tenttitulosten lisäksi oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on myös varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun opintosuoritukseensa.
 • Opiskelija, joka tentissä syyllistyy vilppiin, poistetaan tenttitilasta ja hänen suorituksensa hylätään (JY:n tutkintosääntö 54§).

Tenttijän tarkistuslista

Ennen tenttiä
 • varmista, että olet ilmoittautunut tenttiin
 • peru turhat tentti-ilmoittautumiset ennen tentin alkua
 • saavu ajoissa tenttipaikalle
Tenttisaliin mentäessä
 • sulje kännykkä
 • ota istumapaikalle mukaan vain tarvittavat kirjoitusvälineet, henkilöllisyystodistus ja eväät
 • ole valmis esittämään laskin, kirja tai muu tentissä sallittu lisämateriaali valvojille
 • jätä laukku, kännykkä ja muut ylimääräiset tavarat salin etuosaan/seinustalle
 • kuuntele annetut ohjeet
 • odota, että valvojat ilmoittavat tentin alkamisesta
Tentin alkaessa
 • tarkista, että olet saanut oikeat tenttikysymykset ja vastauspaperia
 • mikäli tenttikysymyksissä tai tenttitilanteessa on jotain epäselvää, ilmoita asiasta valvojalle, ja odota että tilanne selvitetään
Tentin aikana
 • voit poistua aikaisintaa puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta
 • voit pyytää lisää vastauspaperia (viittaa tentin valvojalle)
 • voit käydä vessassa valvojan saattamana (viittaa tentin valvojalle)
Tentistä poistuttaessa
 • palauta kaikki vastauspaperit nimelläsi ja muilla tiedoillasi varustettuna, vaikka et olisikaan vastannut kysymyksiin
 • todista henkilöllisyytesi