03.07.2018

Fysiikan laitoksen tentit

HUOM! Kaikkiin kuulusteluihin, myös välikokeisiin, on ilmoittauduttava KORPIssa edeltävään maanantaihin klo 23.59 mennessä! Yleisen tenttipäivän tentteihin ilmoittaudutaan sähköpostitse tentit-fysiikka@jyu.fi

Fysten.jpg

pe 31.8.2018 klo 12-16
- FYSA2075 Tähtitieteen perusteet
Tenttiin ilmoittautuminen päättyy 17.8. klo 12.00. 

pe 31.8.2018 FYSYLT Yleinen tenttipäivä
Voit tenttiä rästiin jääneitä suorituksia. Meneillään olevat ja juuri päättyneet kurssit tentitään kurssin tenttipäivinä. Ilmoittaudu osoitteeseen tentit-fysiikka@jyu.fi viimeistään kahta viikkoa ennen eli 17.8. klo 12.00 mennessä. 

pe 19.10.2018
- FYSS6351 Virtausmekaniikka 1, osa A
- FYSS6370 Lääketieteellinen fysiikka

pe 26.10.2018 klo 12-16
- FYSA2001 Moderni fysiikka, osa A
- FYSA2031 Kvanttimekaniikka, osa A
- FYSS4515 Kvanttikenttäteorian sovellukset
- FYSS5410 Suprajohtavuus
- FYSS6301 Elektroniikka, osa A

pe 2.11.2018 klo 12-16
- FYSS6400 Analogiaelektroniikka
- FYSS7531 Kvanttimekaniikka 2, osa A

pe 16.11.2018 klo 12-16
- FYSS6332 Materiaalifysiikan sovellutukset

pe 7.12.2018 klo 12-16
- FYSA2032 Kvanttimekaniikka, osa B

pe 14.12.2018 klo 12-16
- FYSA2002 Moderni fysiikka, osa B
- FYSS5440 Kvantti Monte Carlo -menetelmät
- FYSS6302 Elektroniikka, osa B
- FYSS6352 Virtausmekaniikka 1, osa B
- FYSS7116 Integraalimuunnokset
- FYSS8300 Fysiikan historia

ma 17.12.2018 klo 12-16
- FYSS6310 Mittaustekniikat ja -järjestelmät
- FYSS6405 Soveltava puolijohdefysiikka

ke 19.12.2018 klo 12-16
- FYSS7532 Kvanttimekaniikka 2, osa B

pe 11.1.2019 klo 12-16
- FYSS3300 Ydinfysiikka

pe 18.1.2019 klo 12-16
- FYSS4300 Hiukkasfysiikka

pe 22.2.2019 klo 12-16
- FYSA2041 Statistinen fysiikka, osa A

pe 1.3.2019 klo 12-16
- FYSS6320 Tyhjiötekniikka
- FYSS6360 Plasmafysiikka

pe 8.3.2018 klo 12-16
- FYSA1110 Fysiikan kokeelliset menetelmät
- FYSA2010 Sähkömagnetismi
- FYSS3410 Syklotronifysiikka
- FYSS7301 Kompleksianalyysi

pe 15.3.2019 klo 12-16
- FYSA1130 Fysiikan numeeriset menetelmät
- FYSS6410 Digitaalielektroniikka

pe 5.4.2019 klo 12-16
- FYSS3400

pe 26.4.2019 klo 12-16
- FYSA2042 Statistinen fysiikka, osa B
- FYSS4551 Ultra-relativistinen raskas ioni fysiikka

pe 3.5.2019 klo 12-16
- FYSS3550 Ydin- ja kiihdytinfysiikan kokeelliset menetelmät

pe 10.5.2019 klo 12-16
- FYSS3552 Laserit ja hiukkasloukut ydinfysiikan tutkimuksessa
- FYSS5300 Materiaalifysiikka
- FYSS6311 Säätötekniikan perusteet
- FYSS6420 Digitaalielektroniikan jatkokurssi

pe 17.5.2019 klo 12-16
- FYSA2020 Mekaniikka

pe 31.5.2019 klo 12-16
- FYSS6330 Mikroskopia ja litografia