07.02.2018

Fysiikan laitoksen tenttiohjeet

Tentit kurssien osasuorituksina

Kurssien osasuorituksiin voi kuulua kurssin aikana tai kurssin lopuksi järjestettävät kuulustelut. Kurssista saatavaan arvosanaan vaikuttavat sekä kuulustelusta saadut pisteet että kurssin muut pisteet kuten laskuharjoituspisteet. Perus- ja aineopintojen kurssien laskuharjoituspisteet ovat voimassa yhden vuoden kurssin päättymisestä. Voidakseen tämän jälkeen saada hyväkseen laskuharjoituspisteitä opiskelijan on osallistuttava kurssille uudestaan.

Poikkeavista suoritustavoista (esim. kirjatentit) on sovittava kurssin opettajan kanssa.

Tentteihin ilmoittautuminen ja suorittaminen

Kaikkiin kuulusteluihin on ilmoittauduttava Korpissa edeltävään maanantaihin klo 23.59 mennessä. Yleisen tenttipäivän tentteihin ei voi ilmoittautua Korpissa, vaan ilmoittautuminen täytyy tehdä osoitteeseen tentit-fysiikka@jyu.fi.

Yleisinä tenttipäivinä voi suorittaa pääsääntöisesti minkä tahansa fysiikan kurssin lukuun ottamatta meneillään olevia kursseja ja juuri päättyneitä tai päättyviä kursseja, jotka suoritetaan erillisinä tenttipäivinä. Tutkintosäännön (38§) mukaan ”[o]piskelijalla on oikeus yrittää hyväksytyn opintojaksosuorituksen arvosanan korottamista vuoden sisällä ensimmäiseen suoritukseen osallistumisesta ja enintään kahdesti ellei kysymys ole opintojen jatkamiselle välttämättömästä arvosanan korottamisesta.”

Yleisen tenttipäivän tentteihin ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen tentit-fysiikka@jyu.fi. Sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan otsikko ”Yleinen tenttipäivä” ja viestiosaan tieto siitä, minkä tentin aikoo suorittaa. Yleiseen tenttipäivään ilmoittautuminen päättyy poikkeuksellisesti jo kaksi viikkoa ennen yleistä tenttipäivää.

Kokeet pidetään tavallisimmin saleissa FYS1 (Ylistönrinne), MaD202 (Mattilanniemi) ja MaD259 (Mattilanniemi). Salit ilmoitetaan ilmoitustauluilla ja netissä. Opiskelijan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kaikissa koetilaisuuksissa. Poistuessaan jokaisen on jätettävä omalla nimellään varustettu vastauspaperi.

Tenttien arviointi

Jotta tentti palvelisi oppimista ja opiskelija tunnistaisi mahdolliset virheet, arvioidun tentin suositellaan käytävän läpi opettajan tai assistentin kanssa. Hylätyn suorituksen jälkeen opiskelijaa kehotetaan olemaan yhteydessä kurssin opettajaan.  

Hylätyn suorituksen kompensointi

Opiskelija voi kompensoimalla korottaa niukasti hylätyn opintosuorituksen välttäväksi (arvolause 1 asteikolla 0-5). Kompensointi voi käsittää esimerkiksi ylimääräisiä harjoitustehtäviä, kirjoitelman laatimista tai projektitöitä. Mahdollisuudesta kompensointiin, sen muodosta ja aikarajoista päättää kurssin opettaja.