08.02.2019

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tentit ja tenttikäytännöt

Tenttiaikataulut ja laitoksen tenttipäivät

Käytänteitä

Opintojakson voi suorittaa joko kurssitentillä tai opintojakson lopputentillä. Kurssitenttiin saa yleensä hyvityspisteitä aktiivisesta laskuharjoitusten tekemisestä. Opintojaksolle pidetään kaksi kurssitenttiä, joihin hyvityspisteet huomioidaan. Näiden lisäksi pidetään yksi lopputentti, johon hyvityspisteitä ei huomioida. Kurssin sijasta voi tenttiä myös kirjallisuutta, josta sovitaan tentaattorin (kurssin opettajan) kanssa. Kursseilla, jotka jatkuvat kahden periodin ajan, voi olla välikokeet.

Matten.jpg

  • Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään kolme työpäivää ennen tenttipäivää (esim. keskiviikon tentteihin on ilmoittauduttava edellisen viikon torstaina).
  • Ilmoittautuminen tapahtuu Korppi -järjestelmän kautta. Jos sinulla on suositus yksilöllisistä järjestelyistä, niin kirjoita se ilmoittautumisen yhteydessä viestikenttään, esim. lisäaika.
  • Tentit alkavat klo 8:00 saleissa MaA 102 ja MaD 202, ellei toisin ilmoiteta. Varmista salit tenttipäivän aamuna MaD-rakennuksen ulko-ovesta.
  • Osalle tilastotieteen perusopintokursseista järjestetään erilliset tenttipäivät, joista ilmoitetaan lukukauden alussa ja viimeistään kurssin yhteydessä ja Korpissa. Aineopinto- ja syventävät kurssit tentitään pääsääntöisesti matematiikan ja tilastotieteen tenttipäivinä.
  • Myös maturiteetit sovitaan jollekin laitoksen tenttipäivälle.
  • Tenttijän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä tenttitilaisuudessa.
  • Kurssien, joita ei luennoida lukuvuonna, tenttimisestä sovitaan tentaattorin kanssa erikseen jollekin laitoksen tenttipäivistä. Muista ilmoittaa myös laitoksen koulutussuunnittelijalle näistä erillistenteistä.

Laskimen käyttö

  • ei ole sallittua matematiikan tenteissä (ellei tenttipaperissa ole annettu lupaa käyttää laskinta)
  • tilastotieteen tenteissä laskimen käyttö on sallittua (ellei tenttipaperissa sitä kielletä).