28.05.2018

Tutkinnon täydentäminen

Jyväskylän yliopistossa tutkinnon suorittanut henkilö voi halutessaan täydentää osaamistaan lisäopinnoilla. Tiedekuntamme tarjoaa täydentävää koulutusta.

Tutkinnon täydentäminen valmistumisen jälkeen

  • Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön (TS 4 §) mukaan maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi täydentää tutkintoa (esimerkiksi kesken olevan opintokokonaisuuden suorittamista varten) maksutta seuraavan lukuvuoden loppuun ilman erillistä opinto-oikeutta tai muuta tutkinto-oikeutta niiden oikeuksien mukaisesti, jotka opiskelijalla tutkintoaan suorittaessaan oli.
  • Opiskelijan tulee ilmoittautua läsnäolevaksi, tutkintoaan täydentäväksi opiskelijaksi. Tämä onnistuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen opiskelijapalvelut@jyu.fi.
  • Tämän jälkeen uusia täydentäviä opinto-oikeuksia on haettava erillisinä opinto-oikeuksina, joista tiedekunta voi periä maksua enintään 15 euroa/opintopiste, ellei opintojen tarkoitus ole opettajakelpoisuuden täydentäminen.
  • Maisterin tutkinnon jälkeen opintoja voi täydentää myös jossakin muussa kuin omassa yliopistossa: esimerkiksi avoimissa yliopistoissa, täydennyskoulutuskeskuksissa ja hakemalla erillisiä opinto-oikeuksia jossakin muusta yliopistosta.
  • Lisätietoa löydät täältä.

Opettajaksi pätevöityminen valmistumisen jälkeen

  • Jos tarvitset lisää opetettavien aineiden opintoja, se on mahdollista joko täydentävinä opintoina, erillisillä opinto-oikeuksilla tai erilaisissa pätevöitymiskoulutuksissa.
  • Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan tietyt opetettavan aineen opinnot. Jos olet muusta kuin aineenopettajakoulutuksesta valmistunut, sinun tulee tarkistuttaa laitoksissa tai tiedekunnassa, vastaavatko opintosi kouluissa opetettavien aineiden opintoja. Voit joutua täydentämään aiempia opintojasi.
  • Ota yhteyttä tiedekunnan opintopäällikköön tai ainelaitoksen koulutussuunnittelijaan.
  • Koulutuksen järjestelyistä riippuen täydentävät opinnot voivat olla joko maksullisia tai maksuttomia.