23.01.2018

Hyvis

Ota elä­mä hal­tuun ja voi pa­rem­min! Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitoksilla on oma Hyvis eli opiskelijoiden oma hyvinvointineuvoja. Hyvis on henkilö, jonka kanssa voit luottamuksellisesti ja rennosti keskustella opiskeluun tai muuhun elämäntilanteeseesi liittyen. Hyvis ei ole terapeutti vaan helposti lähestyttävä opiskelijoiden tukihenkilö.

Hyvis-logo

Hyvis - tukea opiskelijoiden hyvinvointiin 

Yliopistolla on paljon erilaisia tukipalveluita opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen ja mahdollisten eri ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Usein kuitenkin kuulee opiskelijoilta, ettei näistä tukipalveluista oikein tiedetä opiskelijoiden keskuudessa tai niihin on jonoa. Hyviksen kanssa voit ensin keskustella tilanteestasi ja siitä miten kannattaisi edetä ja mikä olisi oikea taho, jonka puoleen tarvittaessa kääntyä. Tärkeintä on, että otat rohkeasti yhteyttä hyvikseen, jos vähänkin joku asia mietityttää. Ei anneta asioiden paisua liian suuriksi, vaan pyritään ratkaisemaan tilanteet hyvissä ajoin. Hyvis-yhteydenotot voivat koskea esimerkiksi jonkin hankalaksi muodostuneen kurssin suorittamista, sairauslomaa, jaksamista, harrastuksia, ajankäytönhallintaa, opintojen etenemistä, työn, perheen ja opintojen yhteen sovittamista, läheisen menetystä, heräämisen vaikeutta eli melkeinpä mitä vain, mikä on sinulle ajankohtainen ja askarruttava aihe missä kaipaat keskustelua jonkun kanssa.

Ota oman laitoksesi Hyvikseen yhteyttä, kun sinua askarruttaa jokin hyvinvointiisi liittyvä asia!

Hyvis-toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintataitoja. Hyviksen toimintaa ohjaavat opiskelijoiden tarpeet. Hyviksen tehtävänä ei ole ratkaista opiskelijan ongelmia vaan esittää vaihtoehtoja, uusia näkökulmia ja käytännön ohjeita, joiden avulla opiskelija voi siirtyä varsinaiseen ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan apua ennakoivasti ja ongelmatilanteissa koko opintopolun ajan.

Studentlife

Hyvistoiminta on osa Student Life -toimintamallia, joka pyrkii kokoamaan ja kehittämään erilaisia mahdollisuuksia ja palveluita, joita yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen. Hyvistoiminnan lisäksi myös verkkoympäristö Opiskelijan Kompassi tarjoaa apua stressin, ahdistuksen ja masennuksen ehkäisemiseen ja käsittelemiseen.

Hyvis-toimintaan liittyy vapaaehtoinen kurssi (HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä, 2 op), joka antaa opiskelijalle perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen. Kurssilla oppii tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta, ratkaisemaan mahdollisia ongelmia sekä ymmärtämään työn ja levon merkitystä.

Näistä linkeistä voi olla apua ja iloa: