14.06.2018

Kemian laitoksen Hyvis

Hyvis-toiminta kemian laitoksella

 Hyvis-tunnus.jpg  
 

Askarruttaako mieltäsi jokin opiskeluun tai muuhun asiaan liittyvä pulma? Ota rohkeasti yhteyttä kemian laitoksen hyvikseen, jos vähänkin joku asia mietityttää. Hyviksen tehtävänä ei ole ratkaista opiskelijan ongelmia, vaan auttaa huomaamaan vaihtoehtoja, uusia näkökulmia, antaa käytännön ohjeita, tiedottaa erilaisista tukimuodoista ja ohjata tarvittaessa eteenpäin ammattilaisten puheille. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan apua ennakoivasti ja ongelmatilanteissa koko opintopolun ajan. Eli jos sinulla on opiskeluun jollakin tavalla liittyviä kysymyksiä, joista et voi tai halua puhua luennoitsijalle tai opintoneuvojalle, niin voit tulla juttelemaan niistä hyvikselle. 

Hyviksen kanssa keskustelu on luottamuksellista ja yhdessä sovitaan miten edetään ja mihin muihin tahoihin otetaan tarvittaessa yhteyttä. Kaikenlaisia kysymyksiä saa (ja pitääkin) esittää, eikä niille todellakaan naureta. Emme osaa varmaankaan vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta autamme etsimään niihin ratkaisut. 

Hyviksiin voit ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai Kemian laitoksen hyvis-postin kautta: hyvis-chem@jyu.fi (hyvis-postia pääsevät lukemaan kaikki kemian laitoksen hyvikset).

Kemian laitoksen Hyviksinä toimivat  Piia Valto ja Elina Laurila.
(Tiina Kiviniemi poissa lukuvuoden 2018-2019).

 Hyvikset-CHEM.jpg
 

Hyvis-toimintaan liittyy kurssi (HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä, 2 op), joka antaa opiskelijalle perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen. Kurssilla oppii tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta, ratkaisemaan mahdollisia ongelmia sekä ymmärtämään työn ja levon merkitystä. Kurssi on vuonna 2012 ja sen jälkeen aloittaneille kemian pääaineopiskelijoille pakollinen osa kandintutkintoa.