14.06.2018

Kemian laitos - Elina

Elina

Kuva: Margarita Bulatova

Olen kotoisin Lahdesta, josta tieni vei Joensuuhun opiskelemaan kemiaa. Valmistuin kemistitutkijaksi pääaineena epäorgaaninen kemia vuonna 2005. Opinnäytetyön aiheena oli bisfosfonaatti johdannaisten metalliyhdisteiden valmistus ja karakterisointi. Sivuaineena opiskelin biokemiaa ja fysiikkaa. Maisteriopintojen jälkeen olin tutkijana materiaalikemian sellluteollisuusyhteistyöprojektissa reilun vuoden. Tutkin viherlipeäsakan koostumusta ja hyötykäyttöä. Projekti liitettiin jatko-opintoihin materiaali kemian sivuaineeksi. Tämän jälkeen aloitin väitöskirjan epäorgaanisen kemian linjalla. Tutkimusaihe oli siirtymämetalliyhdisteiden valmistus, karakterisointi ja ominaisuuksien muokkaaminen heikoilla vuorovaikutuksilla. Tein myös paljon tutkimusta muiden metalliyhdisteiden synteesien ja ominaisuuksien parissa. Lisäksi osallistuin erilaisiin katalyysiprojekteihin. Väittelin vuonna 2012. Tämän jälkeen tieni vei tutkijaksi Göteborgiin (Chalmers), Ruotsiin. Siellä tein tutkimusta kolmessa eri ryhmässä (epäorgaaninen, orgaaninen ja fysikaalinen kemia).

Koko tutkimusuran ajan olen saanut opettaa/ohjata ja olen pitänyt siitä. Olen opettanut pääosin laboratoriossa ja laskuharjoituksissa.  Opetuskielet ovat olleet suomi ja englanti. Olen ohjannut useita projektitöitä ja muutamia opinnäytetöitä. Lisäksi olen opettanut Joensuun tiedeseura ry:n tiedekerhoissa ja tiedeleireillä 6-15-vuotiaille lapsille kemiaa. Opetin muutamissa laskuharjoituksissa ja ohjasin projekteja ollessani Ruotsissa. Opetuskielet olivat ruotsi ja englanti. Nautin opettamisesta, koska siinä oppii myös itse. 

Olen toiminut Jyväskylän Kemian laitoksella yliopistonopettajana syksystä 2015 lähtien. Minun opetukseni painottuu pääosin epäorgaaniseen, analyyttiseen kemian ja kemian johdatus laboratoriotöihin. Teen myös tutkimusta metalliyhdisteiden valmistuksen ja ominaisuuksien (optiset, sähköjohtavat, katalyyttiset materiaalit jne) parissa. Minusta on mukavaa, että työpäivät ovat monipuolisia ja haastavia.

Vapaa-ajan vietän urheilun, musiikin, kirjojen ja ystävien kanssa.  Kuntosali, lenkkeily, uinti, hiihto, vaeltaminen ja erilaiset ohjatut liikuntatunnit ovat minun suosikkejani. Olen myös innokas penkkiurheilija. Musiikin harrastus painottuu enemmän kuuntelemiseen ja konsertteihin. Pianon soittaminen on jäänyt vähemmälle. Näiden lisäksi nautin matkustamisesta sekä koti- että ulkomailla.

Minun työhuoneeni sijaitsee Kemian laitoksella viidennessä kerroksessa, YF512. Parhaiten tavoitat minut sähköpostilla (hyvis-chem@jyu.fi tai elina.k1.laurila@jyu.fi). Voit tulla myös käymään tai voit soittaa (040 805 3200)! Olet aina tervetullut!