27.09.2017

Opintoneuvonta kemian laitoksella

 

Jokaiselle kandivaiheen opiskelijalle nimetään Alkukeitoksessa oma kandiopintojen HOPS-ohjaaja (yleensä joku yliopistonopettajista), jonka kanssa opinnot suunnitellaan KEMY001-kurssin puitteissa. Kandivaiheen lopussa siirrytään maisterivaiheen hops-ryhmiin, jossa opiskelijoilla myös on oma, nimetty HOPS-ohjaaja. 

Alla vanhanmallisen osastojaottelun mukaiset alakohtaiset opintoneuvojat.

Yleinen opintoneuvonta    
koulutussuunnittelija Teija Tatti YE 422
Alakohtaiset opintoneuvojat    
professori Matti Haukka 
Heikki Tuononen
(epäorgaaninen ja analyyttinen kemia)
YE 509  
YE 522
professori Mika Pettersson (fysikaalinen kemia) YNC 234
yliopistonlehtori Juhani Huuskonen (orgaaninen kemia) YO 502
yliopistonlehtori Jarmo Louhelainen (soveltava kemia) YSK 517
professorit Maija Nissinen (nanotieteet) 
Mika Pettersson (nanotieteet)
YNC 233
YNC 234
yliopistonopettaja Jouni Välisaari (opettajat) YF 520