14.12.2017

Tukea muualta yliopistosta

Hakija- ja opiskelijapalvelut

Yliopiston hakija- ja opiskelijapalvelut auttavat sinua mm. seuraavissa asioissa: 

Hakija- ja opiskelupalvelut sekä kansainväliset palvelut sijaitsevat Seminaarinmäellä T-rakennuksessa.

Työelämäpalvelut - tietoa työelämästä ja työpaikoista

Työelämäpalveluiden tehtävänä on varmistaa, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada kontakti työelämään opintojen aikana. Toiminnan tavoitteena on, että opiskelijoille muodostuu realistinen käsitys työelämästä, omista työelämävalmiuksista sekä työllistymismahdollisuuksista. Työelämäpalvelut tukevat opiskelijaa koko opiskelun ajan siten, ettei valmistumisen jälkeinen siirtyminen työelämään ole hyppy tuntemattomaan vaan hallittu askel valittuun suuntaan. Työelämäpalvelut ylläpitää kahta erillistä rekrytointipalvelua, joiden kautta välitetään tietoa korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatuista työpaikoista sekä Keski-Suomen alueella että valtakunnallisesti.

Työelämäpalvelut sijaitsevat Seminaarinmäellä T-rakennuksessa.

Yliopistoliikunta ja opintoihin liittyvä liikuntakurssi

Yliopistoliikunta palvelee yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa tarjoten kuntoliikuntaan painottuvaa monipuolista ohjelmaa, joka sisältää ohjattuja tunteja, kursseja sekä vapaita harjoitusvuoroja eri lajien harrastajille. Tarjontaa on yli 80 lajista. Opiskelijat voivat halutessaan myös suorittaa opintoihin liittyvän liikuntakurssin (YLIY, 2 op) kaksi kertaa ja liittää ne tutkintonsa osaksi. Kurssien tavoitteena on tutustua oman valinnan mukaan mahdollisimman moniin liikuntalajeihin Jyväskylän yliopiston ja kaupungin liikuntapalvelujen tar­joamissa liikuntapaikoissa. Liikuntakurssit sisältävät myös luentoja terveyskasvatuksesta ja kuntoliikunnasta.

Oppilaitospappi

Kun asiat mutkistuvat, puhuminen auttaa. Oppilaitospapin kanssa voit keskustella erilaisista mieltäsi painavista asioista: jaksamisesta, ihmissuhteiden mutkista, epävarmuudesta ja elämänkatsomuksesta. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Oppilaitospappi Kimmo Nieminen, Seminaarinmäki, Yliopiston kirjasto B 121, sähköposti: kimmo.t.nieminen@jyu.fi, puh. 050 594 8167.