15.05.2018

Opiskeluoikeudet

Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan hyväksytyllä opiskelijalla on oikeus suorittaa sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) että ilman eri hakua filosofian maisterin tutkinto (FM) siinä tutkinto-ohjelmassa, johon hänet on hyväksytty. Jos opiskelijaksi hakeva on jo suorittanut kandidaatin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakemuksesta saada opinto-oikeuden pelkästään maisterin tutkintoon.

Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeus

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijaksi hyväksytty saa opiskeluoikeuden johonkin tiedekunnan tutkinto-ohjelmaan. Mikäli tutkinto-ohjelmassa on opintosuuntia, ne valitaan opintojen kuluessa. Kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valitulla opiskelijalla on oikeus suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinto ja filosofian maisterin tutkinto, joista kandidaatin tutkinto suoritetaan ensin. Maisteriohjelmaan valitulla opiskelijalla on oikeus suorittaa filosofian maisterin tutkinto. 

Opiskeluoikeus tutkinto-ohjelman (ja pääaineen) vaihtuessa 

Tutkinto-ohjelman opiskelijaksi hyväksytty voi tietyin edellytyksin vaihtaa tutkinto-ohjelmaansa. Vanhamuotoisessa tutkinto-ohjelmassa pääaineopiskelijana aloittanut opiskelija voi halutessaan vaihtaa suorittamaan vastaavaa tutkintoa uuden opintosuunnitelman mukaisesti. Tutkinto-ohjelmaa vaihtanut opiskelija menettää opiskeluoikeutensa vanhassa tutkinto-ohjelmassa (pääaine), kun hänelle myönnetään opinto-oikeus uuden opintosuunnitelman mukaiseen tutkinto-ohjelmaan.

Joy of studying.jpg

Opiskeluoikeus tutkinnon valinnaisissa opintokokonaisuuksissa (=vanhat sivuaineet)

Tutkintoon voi pakollisten opintojen lisäksi sisällyttää opetussuunnitelmassa esitetyllä tavalla valinnaisia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja omasta tiedekunnasta, Jyväskylän yliopiston muista tiedekunnista ja myös muista yliopistoista Suomessa tai ulkomailla. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille tiedekunnan erillisopintokokonaisuudet ovat avoimet suorittaa.

Muualla kuin Jyväskylän yliopistossa suoritettaviin valinnaisiin opintoihin on tapauskohtaisesti mahdollisesti anottava erillistä opiskeluoikeutta niitä järjestävältä tiedekunnalta tai yliopistolta.

Jatko-opinto-oikeus

Tohtoriopiskelijaksi voidaan hyväksyä filosofian maisterin tutkinnon tai vastaavan koti- tai ulkomaisen tutkinnon tai vastaavat opinnot suorittanut, jolla katsotaan olevan edellytykset tohtorikoulutukseen jossakin tiedekunnan oppiaineessa. Erityistapauksissa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtoriopiskelijaksi voidaan hyväksyä kandidaatin tai vastaavan tutkinnon suorittanut. Jatko-opiskelijaksi hyväksytyllä on oikeus suorittaa filosofian tohtorin tai filosofian lisensiaatin tutkinto. Haku jatkokoulutukseen järjestetään kahdesti vuodessa.

Passiivinen opiskeluoikeus

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus voi joissakin tapauksissa passivoitua. Opiskeluoikeuden aktivointi edellyttää henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksyttämistä tiedekunnassa. Lisätietoja antaa opintopäällikkö.

Opiskeluoikeudesta luopuminen tai opiskeluoikeuden muuttaminen

Opiskeluoikeudesta luopuminen ja muutokset opiskeluoikeuteen: kts. erillinen ohjeistus.