27.06.2018

Tutkinto-ohjelman vaihto ja siirtyminen pääaineesta tutkinto-ohjelmaan

Tutkinto-ohjelman (ja pääaineen) vaihto 

Tutkinto-ohjelman opiskelijaksi hyväksytty voi tietyin edellytyksin vaihtaa tutkinto-ohjelmaansa (tai pääainettaan) tiedekunnan sisällä: 

  • Vaihtoa bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kandidaatti- ja maisteriohjelmiin voi hakea suoritettuaan vähintään 50 opintopisteen laajuiset tutkintoon soveltuvat opinnot. Näiden opintojen tulee sisältää vähintään 40 opintopistettä haettavan tutkinto-ohjelman perus- ja aineopintoja hyvällä opintomenestyksellä (arvosanojen opintopisteillä painotettu ka = 3,00 tai enemmän) ja tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot. Lisäksi hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon vaadittavia luonnontieteellisiä menetelmäopintoja ja valmiita opintokokonaisuuksia. Kumpaankin bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valitaan enintään 2 opiskelijaa. 

HUOM! Vaihtoa bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kandidaatti- ja maisteriohjelmiin on haettava erillisellä hakemuksella vuosittain viimeistään 30.4. Päätökset tehdään tämän jälkeen.

  • Vaihtoa tiedekunnan muiden laitosten (fysiikan laitos, kemian laitos sekä matematiikan ja tilastotieteen laitos) kandidaatti- ja maisteriohjelmiin voi hakea suoritettuaan vähintään haettavien tutkinto-ohjelmien perusopinnot. Tutkinto-ohjelman vaihtoa voi hakea joustavasti ilman hakuaikaa.

Aineenopettajakoulutukseen vaihtoa haettaessa opiskelijalla tulee olla enintään neljä vuotta aikaisemmin hyväksytysti suoritettu aineenopettajan soveltuvuuskoe.

Vaihtoa haetaan tiedekunnalle (ainelaitosten väliset vaihdot) tai ainelaitokselle (ainelaitoksen sisäiset vaihdot) osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukset toimitetaan tiedekunnan toimistoon (ainelaitosten väliset vaihdot) tai ao. laitoksen koulutussuunnittelijalle (ainelaitoksen sisäiset vaihdot).

Toisesta tiedekunnasta tai toisesta yliopistosta tutkinto-ohjelmaa vaihtavat hakevat tiedekuntaan siirto-opiskelijoina.

HUOM! Tutkinto-ohjelmaa vaihtanut ja siirto-opiskelijaksi hyväksytty menettää opiskeluoikeuden aiemmassa tutkinto-ohjelmassaan.

Siirtyminen pääaineesta tutkinto-ohjelman opiskelijaksi

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittanut voi halutessaan siirtyä opiskelemaan uuden opetussuunnitelman (OPS) mukaisesti pääainetta vastaavassa tutkinto-ohjelmassa. Siirtyminen on sitova. Siirron tultua voimaan opiskeluoikeus pääaineessa lakkaa. 

HUOM! Biologian aineenopettajakoulutuksen opiskelijat suorittavat tutkintonsa vanhan OPSin mukaisesti viimeistään 31.7.2023!