25.04.2018

Palaute ja palautteen hyödyntäminen

Opiskelijapalautteen avulla yliopistomme ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta voi kehittää toimintaansa. Opiskelijoilta saatava palaute on tärkeää koulutuksen laadun, entistä parempien toimintatapojen sekä opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä.

Communicate.jpgKuva: Oskari Rantala (JYY)

Kurssipalaute

Opiskelijan tärkein työkalu on kurssipalaute. Sen avulla voit joustavasti antaa palautetta kurssin sisällöstä tai opetuksesta. Kurssipalaute kerätään kaikilta opintopisteytetyiltä kursseilta. Kyselyn kautta kerätään suoraa palautetta opetuksen laadusta sekä käytetyistä oppimisen ja opetuksen menetelmistä.

Opiskelijapalautteen avulla opetusta voidaan kehittää. Sen lisäksi palautetta käytetään koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä laitosten, tiedekunnan ja yliopiston tasoilla koulutusta suunniteltaessa ja kehitettäessä sekä kehitettäessä parempia toimintatapoja. Palautteen avulla voidaan myös myötävaikuttaa yliopistomme opetusta ja oppimista koskevaan tutkimukseen.

Katso myös: Palautteesta Opiskelu-sivustolla

Opiskelijapalaute

Opiskelijoiltamme kerätään opiskelijapalautetta 1., 3. ja 5. opiskeluvuotena. Opiskelijapalaute antaa yleistä tietoa opiskelijoiden opiskelukokemuksista, opetuksen laadusta ja oppimisesta.

Kandipalaute

Tiedekunnastamme valmistuneille kandidaateille tehdään valmistumisen jälkeen erityinen opiskelijapalautekysely eli kandipalautekysely. Kandipalautteen avulla selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kirjaudu kandipalauttesivulle tästä.

Uraseuranta- ja sijoittumiskysely

Tiedekunnastamme valmistuneiden maistereiden ja tohtoreiden sijoittumista työelämään ja uraseurantaan liittyviä asioita selvitetään kyselyissä, jotka toteuttaa valtakunnallinen Aarresaari-verkosto. Näistä tuloksista saamme arvokasta tietoa siitä, miten meidän yliopistostamme ja matemaattis-luonnontieteellisestä valmistuneet pärjäävät työelämässä, ja kuinka tyytyväisiä omaan tutkintoonsa he ovat valmistumisen jälkeen.

Miksi palautteen antaminen on tärkeää?

Palaute on tärkeää. Ilman sitä opiskelijoiden ääni voi jäädä kuulumatta. Ilman palautetta toiminta ei kehity, koska oltaisiin jatkuvasti tyytyväisiä toiminnan tasoon. Palautteen avulla opintojaksojen sisältöjä ja opettamisen tapoja voidaan muuttaa tai kehittää. 

Miettiessä palautteen sisältöä tulee samalla mietittyä itse kurssia läpi. Prosessin aikana oma ajattelu kehittyy samalla. 

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat myös tärkeitä akateemisen asiantuntijuuden taitoja, joita tarvitaan työelämässä. Näitä taitoja voit harjoitella jo opiskeluaikanasi antamalla rakentavaa ja kehittävää palautetta saamastasi opetuksesta.