15.05.2018

Tutkinto-ohjelmat ja niiden sisältö

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on tarjolla useita eri tutkinto-ohjelmia. Tämä osio käsittelee sitä, mitä ne ovat ja millaisia kokonaisuuksia niihin kuuluu.

Tutkinnot.jpgAtomi.jpg

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella bio- ja ympäristötieteissä, fysiikassa,  kemiassa, nanotieteessä, matematiikassa tai tilastotieteessä:

Maisteriksi voi opiskella myös erityisissä aineenopettajan ammattiin valmistavissa maisteriohjelmissa (opintosuuntana aineenopettaja). Aineenopettajan kelpoisuus edellyttää opetettavan aineen opintojen lisäksi opettajan pedagogisten opintojen suorittamista.

Opintoihin kuuluu viestintä- ja kieliopintoja. Tutkintoon voi vapaasti sisällyttää tiedekuntamme laitosten (bio- ja ympäristötieteiden laitos / fysiikan laitos / kemian laitos / matematiikan ja tilastotieteen laitos) tarjoamia  erillisiä opintokokonaisuuksia (ent. sivuaineet) tai muiden tiedekuntien opetusohjelmiin kuuluvia avoimia erillisopintokokonaisuuksia.

Ennen syksyä 2017 opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa tutkintonsa vanhan opetussuunnitelman mukaisesti heinäkuun loppuun 2020 asti. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan vaihtaa suorittamaan tutkintoaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Kannattaa selvittää uusien ja vanhojen opetussuunnitelmien keskinäiset vastaavuudet.