18.10.2018

Bio- ja ympäristötieteiden vanhamuotoiset sivuaineopinnot

Vuoteen 2017 asti bio- ja ympäristötieteiden laitos tarjosi opiskeltavaksi sivuaineina (nykyisin tutkintoon sisällytettäviä vapaasti valittavia erillisiä opintokokonaisuuksia) opintoja seuraavissa aineissa:

 • Ekologia ja evoluutiobiologia
  • Ekologian ja evoluutiobiologian perusopinnot
  • Ekologian ja evoluutiobiologian aineopinnot
  • Evoluutiogenetiikan aineopinnot
 • Solu- ja molekyylibiologia
  • Solu- ja molekyylibiologian perusopinnot
  • Solu- ja molekyylibiologian aineopinnot
  • Solu- ja molekyylibiologian perusopinnot kemian ja fysiikan nanotieteilijöille
 • Ympäristötiede ja teknologia
  • Ympäristötieteen ja -teknologian perusopinnot
  • Ympäristötieteen ja -teknologian aineopinnot
 • Akvaattiset tieteet
  • Akvaattisten tieteiden perusopinnot
  • Akvaattisten tieteiden aineopinnot
 • Biologia
  • Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä
  • Biologian aineopinnot

Forest.jpg