27.06.2018

Kemia sivuaineena (vuoteen 2017)

Kemia sivuaineena (vaatimukset vuoteen 2017 asti). Kemian perusopinnot, kemian aineopinnot, kemian aineopinnot opettajille, kemian syventävät opinnot, kemian syventävät opinnot opettajille, kemian perusopinnot nanotieteiden koulutusohjelmassa.

Kemian vanhat (vuoteen 2017 asti voimassa olleet) sivuaineopintokokonaisuudet ja niiden rakenne 

 

Kemian perusopinnot, 25 op

KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia), 5 op
KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia), 5 op
KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia), 5 op
KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia), 6 op
KEMP115 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä), 4 op

Kemian aineopinnot 36 op

KEMA200 Johdatus laboratoriotöihin, 4 op
KEMA203 Analyyttinen kemia 1, 3 op
KEMA210 Analyyttisen kemian työt, 4 op
KEMA214 Epäorgaaninen kemia 1, 4 op
KEMA220 Epäorgaanisen kemian työt, 4 op
KEMA224 Fysikaalinen kemia 1, 4 op
KEMA230 Fysikaalisen kemian työt, 4 op
KEMA282 Orgaaninen kemia 1, 5 op
KEMA239 Orgaanisen kemian työt, 4 op

Kemian aineopinnot opettajille, 35 op

KEMA200 Johdatus laboratoriotöihin, 4 op
KEMA203 Analyyttinen kemia 1, 3 op
KEMA214 Epäorgaaninen kemia 1, 4 op
KEMA224 Fysikaalinen kemia 1, 4 op
KEMA282 Orgaaninen kemia 1, 5 op
KEMS701 Kokeellinen kemia koulussa, 5 op
KEMS702 Kemian opetuksen käsitteet ja ilmiöt, 5 op
Valinnaisia opintoja, 5 op
Valinnaiset opinnot sovitaan kemian aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilön kanssa.

Kemian syventävät opinnot valitulta alalta, 60 op

Kemian syventävät opinnot valitulta kemian alalta 36 op, joista valitun alan syventäviä laboratoriotöitä 8-15 op. Ennen syventävien opintojen aloittamista täydennetään opinnot valitun alan aineopintojen puuttuvilla kursseilla. Erikoistyö, 24 op

Kemian syventävät opinnot opettajille, 60 op

Kemian syventävät opinnot opettajille 38 op sovitaan kemian aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilön kanssa. Erikoistyö 20 op ja seminaari 2 op.

Kemian perusopinnot nanotieteiden koulutusohjelmassa  25 op

KEMP111 Kemian perusteet 1(yleinen kemia), 5 op
KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia), 5 op
KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia), 5 op
KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia), 6 op
KEMA200 Johdatus laboratoriotöihin, 4 op