01.02.2018

Matematiikan ja tilastotieteen aiemmat opintovaatimukset sekä siirtymäsäädöksiä

Matematiikan ja tilastotieteen aiemmat opintovaatimukset sekä siirtymäsäädöksistä opintosuunnitelmien välillä

Matematiikan opintovaatimuksia aiempina lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017

Matematiikan tai tilastotieteen pääaineopiskelijana ennen vuotta 2017 aloittaneilla on oikeus opiskella tutkintonsa loppuun vanhojen opintovaatimusten mukaisesti 31.7.2020 saakka.

Matematiikka sivuaineena lukuvuonna 2016-2017 - opintovaatimukset

Matematiikka sivuaineena lukuvuonna 2015-2016 - opintovaatimukset

Tilastotieteen opintovaatimuksia aiempina lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017

Tilastotiede sivuaineena lukuvuonna 2016-2017 - opintovaatimukset

Tilastotiede sivuaineena lukuvuonna 2015-2016 - opintovaatimukset

Siir­ty­mäsäädökset aiemmista vaatimuksista ope­tus­suun­ni­tel­ma­kauden 2017-2020 mukaisiin opintovaatimuksiin (syksys­tä 2017 al­kaen)

Tilastotieteen siirtymäsäännökset opetussuunnitelmakaudelle 2017-2020 (määritelty syksyllä 2017)

Matematiikan siirtymäsäännökset opetussuunnitelmakaudelle 2017-2020 (määritelty syksyllä 2016)

Siirtymäsäädökset lukuvuodelle 2013-2014

Matematiikan tai tilastotieteen opinnot ennen lukuvuotta 2013-2014 aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen vaatimusten mukaisesti 31.7.2018 saakka.

Matematiikan siirtymäsäädökset (SL 2013) - korvaustaulukko: siirtymä ennen syksyä 2013 voimassa olleista vaatimuksista lukuvuoden 2013-2014 mukaisiin opintovaatimuksiin. 

Tilastotieteen siirtymäsäädökset (SL 2013) - korvaustaulukko: siirtymä ennen syksyä 2013 voimassa olleista vaatimuksista lukuvuoden 2013-2014 mukaisiin opintovaatimuksiin.