02.10.2017

Biologian opettajankoulutus (vuoteen 2017 asti)

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella oli mahdollista opiskella biologian opettajaksi. Aineenopettajakoulutus laitoksella päättyi vuonna 2017, eikä koulutukseen valita enää uusia opiskelijoita.

Opintoihin sisältyivät biologian tutkinto-ohjelmassa määritetyt opinnot (tai vastaavan sisältöiset alan opinnot, ks. alla) sekä opettajan pedagogiset opinnot. Opettajan koulutuksessa biologian opintojen ja pedagogisten opintojen ohelle valittiin toinen opetettava aine tai muu sivuaine. Toiseksi opetettavaksi aineeksi suositeltiin ensisijaisesti kemiaa. Muita mahdollisuuksia olivat muut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetettavat aineet (fysiikka ja matematiikka) tai maantiede (opiskeltava toisessa yliopistossa). Biologian aineenopettajakoulutuksesta bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on vastannut biologian lehtori Jari Haimi.

Biologian opintoihin sisältyi kursseja monipuolisesti kaikilta biologian osa-aloilta. Opettajankoulutukseen hakeutuminen tapahtui joko ensimmäisenä vuotena suoravalinnan kautta tai opintojen edettyä osallistumalla OKL:n soveltuvuuskokeeseen. Tällöin oli ennen pedagogisiin aineopintoihin hakeutumista suoritettava kasvatustieteen perusopintoja vähintään 15 op (esim. KTKP010, KTKP102, KTKP103) ja silloisen pääaineen opintoja 50 op.

Opettajanpätevyys oli mahdollista hankkia myös jonkin biologian alan pääaineen maisterin tutkinnon rinnalle. Tämä kuitenkin vaati huomattavasti 300 op:n tutkintoa laajempaa tutkintoa (ks. myös ns. vastaavuustodistus).