14.06.2018

Opettajankelpoisuus ja vastaavuustodistus

Fysiikan, kemian tai matematiikan aineenopettajankoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija saa muodollisen kelpoisuuden toimia perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten aineenopettajana. Biologian aineenopettajakelpoisuuden voi saada biologiaan toisena opetettavana aineena suorittamalla 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Pöllön poikanenOpettajankelpoisuudesta säädetään asetuksella (986/1998).

Jyväskylän yliopistossa aineenopettajankoulutuksessa maisterin tutkinnon suorittaneen tutkintotodistuksessa on maininta opettajankelpoisuudesta. Muussa tutkinto-ohjelmassa tai muussa korkeakoulussa tutkintonsa suorittanut voi anoa opintojen vastaavuuden arviointia ja siten vastaavuustodistusta. Vastaavuus voidaan haettavan kelpoisuuden mukaan myöntää joko 60 opintopisteen (peruskoulun aineenopettaja) tai 120 opintopisteen (lukion aineenopettaja) laajuisista opinnoista. Biologiassa (biologia toisena opetettavanan oppiaineena) vastaavuus voidaan myöntää 60 opintopisteen laajuisista opinnoista.