06.03.2018

Eri kouluasteiden opettajankelpoisuus

Opettajankelpoisuudesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta (986/1998).

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aineenopettajan kelpoisuuden edellytyksenä on asetuksessa määritetty ylempi korkeakoulututkinto

Perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuus

Aineenopetusta on perusopetuksessa kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut (986/1998 5§) mukaan

  • kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (perusopinnot ja aineopinnot tai niihin rinnastettava kokonaisuus), jotka kuuluvat aineenopettajan koulutukseen opetettavan aineen opintoihin, sekä

  • vähintään 60 opintopisteen (tai vähintään 35 opintoviikon) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Lukiokoulutuksen aineenopettajan kelpoisuus

Aineenopetusta lukiokoulutuksessa on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut asetuksen (986/1998 10§) mukaisesti:

  • yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot (perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot) tutkinnon laajuudeltaan vähintään 120 opintopistettä,

  • kussakin muussa opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, (perus- ja aineopinnot) laajuudeltaan vähintään 60 opintopistettä; sekä

  • vähintään 60 opintopisteen (eli 35 opintoviikon) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Ammatillisen koulutuksen opettajankelpoisuus

 Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajan kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksen (986/1998) pykälissä 13-14. Yhteisiä opintoja ovat äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matemaattis-luonnontieteelliset opinnot, humanistis-yhteiskunnalliset opinnot, liikunta ja muut taito- ja taideaineet sekä terveystieto) opettajankelpoisuuden. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi saavuttaa kelpoisuuden matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa (biologia, fysiikka, kemia  ja matematiikka). 

Yhteisten opintojen kelpoisuus edellyttää:

  • vähintään 120 opintopisteen (eli 55 opintoviikon) laajuisia tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa aineessa ja
  • vähintään 60 opintopisteen (eli 35 opintoviikon) laajuiset opinnot tai niitä vastaavat opinnot kussakin muussa opetettavassa aineessa.