27.04.2018

Opetussuunnitelmien vastaavuudet ja siirtymäsäännökset

Täältä löydät tietoa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan vanhojen ja uusien opetussuunnitelmien vastaavuuksista sekä siirtymäsäännöksistä.